Оддел: А14.4 Голо Брдо, Мала Преспа

Лични судбински изјави од Македонците од Голо Брдо и Мала Преспа за настани поврзани со македонската определба.

Збирка народни сведоштва – Мала Преспа, Голо Брдо, Гора (видео листотека)
Posted in А14.4 Голо Брдо, Мала Преспа

Збирка народни сведоштва – Мала Преспа, Голо Брдо, Гора (видео листотека)

  Збирка на видеа со разни дружбени сведоштва за македонскиот народ во западниот дел од Македонија.   За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.

Збирка лични сведоштва – Голо Брдо, Мала Преспа, Гора (видео листотека)
Posted in А14.4 Голо Брдо, Мала Преспа

Збирка лични сведоштва – Голо Брдо, Мала Преспа, Гора (видео листотека)

  Збирка на видеа со разни лични сведоштва на Македонците кои живеат задгранично во источниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.  

2022.08_Баба Цвета, албанска Македонка
Posted in А14.4 Голо Брдо, Мала Преспа А17.1 Слика и посока

2022.08_Баба Цвета, албанска Македонка

Видео каде што наместо да се докаже погрешното себеопределување, се потврдува спротивната вистина, дека дел од денешните Албанци некогаш биле Македонци. Баба Цвета не го заборавила тоа, другите како младото момче нејзин соселанец и соговорник тоа не сака да го…

2005_Училишта за македонски јазик во Република Албанија, (видео)
Posted in А14.4 Голо Брдо, Мала Преспа

2005_Училишта за македонски јазик во Република Албанија, (видео)

 

Macedonian Children in Mala Prespa, Albania - Македонци во Мала Преспа, Албанија
Posted in А14.4 Голо Брдо, Мала Преспа

Macedonian Children in Mala Prespa, Albania – Македонци во Мала Преспа, Албанија