Оддел: А19.3 Само посока

Податоци поткрепени БЕЗ СЛИКА СО ПОСОКА, кои не се поврзани со самобитноста на македонскиот народ, но кои ги рушат националните табуа на ГРЧКИТЕ негатори.

1993_Eric John Ernest Hobsbawm - lecture opening the academic year, Central European University, Budapest
Posted in А19.3 Само посока

1993_Eric John Ernest Hobsbawm – lecture opening the academic year, Central European University, Budapest

Британскиот историчар и писател Ерик Џон Ернест Хобсбаум во говорот при отворање на универзитетската школска година во Средишно Европскиот Универзитет во Будимпешта пред студентите меѓу другото ќе ја спомене грчката злоупотреба на историјата и нивното неоправдано ограничување на правото на името…

0482-0484_Јустинијанов Законик (забрана на Хеленизмот)
Posted in А* Избор А19.3 Само посока

0482-0484_Јустинијанов Законик (забрана на Хеленизмот)

Уште на почетокот од Источното Римско Царство со додаток кон Јустинијановиот Законик забранет е Хеленизмот како паганска религија нескладна со христијанската теократија на Ромеја. Ако во илјада години постоење на Ромеја, a потоа уште пет стотини Турско владеење немало Хеленизам…

Jackob Burckhardt
Posted in А19.3 Само посока

Jackob Burckhardt

Unfortunately, as soon as they learned to write, the Greeks were a people of forgers. За жал само што научија да пишуваат, Грците станаа народ на фалсификатори. Посочил: македониен.мк

1875~_Friedrich Ratzel
Posted in А19.3 Само посока

1875~_Friedrich Ratzel

“… In Athens, Albanians formed, for a long time, majority of the population …” Friedrich Ratzel Посочил: Naldy79

1963.12_Giorgios Seferis, Greek poet
Posted in А* Избор А16.3 Само посока А19.3 Само посока

1963.12_Giorgios Seferis, Greek poet

I will not say we are the same blood with the ancients, becuase I hate racial theories, but we do reside and live in the same land with those and look to these same mountains that end up in the…

1936-1975_Историскиот нацизам во грчкото општество
Posted in А19.3 Само посока

2018.10.12_Стратос Дордонас (за пронацистичкото грчко табу)

Stratos Dordanas, assistant professor for modern and contemporary European and Balkan history at the University of Macedonia, explained this phenomenon to DW.  

1949+_Грчки Устав, член 107 и 108
Posted in А19.3 Само посока

1949+_Грчки Устав, член 107 и 108

Уште еден пример за нарушување на основните човекови права во самиот грчки Устав. Ако не самиот туку државата те претставува (декларира) за Грк, Уставот ти забранува да бидеш или дека дека си нешто друго освен Грк.

1905.02.12_Стат Мелани (православен свештеник од албанско потекло)
Posted in А19.3 Само посока

1905.02.12_Стат Мелани (православен свештеник од албанско потекло)

Уште еден пример за грчкото народносно (етничко) чистење на нехеленските видови на култура вршено со измачувања и убиства на луѓето кои сакале да ги применуваат.

1828_Јоанис Каподистриас (прв грчки Премиер)
Posted in А15 Странски сведоштва А19.3 Само посока

1828_Јоанис Каподистриас (прв грчки Премиер)

Македонија никогаш не била грчка земја. „… Во древните времиња реката Војуша (Вјосе) и планината Олимп ја раздвојувале Грција од северните соседи. Во средниот век и модерните времиња Тесалија секогаш била грчка. Но Македонија била населена со Словени и други…

1981+_Maria Efthimiou (many Greeks were Albanians)
Posted in А19.3 Само посока

1981+_Maria Efthimiou (many Greeks were Albanians)

Грчката историчарка Мариа Ефтимоу професорка на Атинскиот Универзитет тврди дека: албанскиот јазик во многу делови од Грција бил примарен јазик на кој населението зборувало.

1857-1858 « 1988_Richard Clogg - 'Parties and Elections in Greece'
Posted in А19.3 Само посока

1857-1858 « 1988_Richard Clogg – ‘Parties and Elections in Greece’

Сведоштво дека во Грција, пред западното замешување, Хеленизмот не бил сметан како основа за национално поврзување во државна организација.

1830_Jacob Philipp Fallmerayer - 'Geschichte der Halbinsel Morea während des Mittelalters'
Posted in А19.3 Само посока

1830_Jacob Philipp Fallmerayer – ‘Geschichte der Halbinsel Morea während des Mittelalters’

Jacob Philipp Fallmerayer тврди дека ниту култоролошки ниту крвно не останала никаква врска на старите Хелени со христијаните кои во неговото време живееле на хеленскиот простор.

1832_Административното создавање на грчката држава
Posted in А19.3 Само посока

1832_Административното создавање на грчката држава

Неколку факти за надворешното административното создавање на грчката нација и држава од страна на ‘големите сили’..

1913.08.29_Грчко-турски насилства во струмичко
Posted in А19.3 Само посока А8.3 Само посока

1913.08.29_Грчко-турски насилства во струмичко

Заеднички грчко-турски насилства во источните делови од вардарскиот дел на Македонија. Подоцна кога тој дел ќе ѝ припадне на Бугарија, поголемиот дел од грчкото и турското население  плашејќи се од освета ќе го напуштат тој простор..

2003.08_Nature Reviews Genetics 4, 598-612, Vol 4 No 8
Posted in А19.3 Само посока

2003.08_Nature Reviews Genetics 4, 598-612, Vol 4 No 8

Резултатите на генетските проучувања зборуваат за претежно неевропско потекло со значаен подсахарски удел во генетиката на современите Грци..