Оддел: А26.3 Дела и Настани

Разни дела и настани поврзани со македонската ослободителна борба во текот на Втора Светска војна.

Posted in А26.3 Дела и Настани

1943.03-1944.11_Билтен на штабот на Втората Македонска Ударна Бригада – ‘Борбите во Македонија’ (pdf)

БИЛТЕН ШТАБА ДРУГЕ МАКЕДОНСКЕ УДАРНЕ БРИГАДЕ ОД 2 АВГУСТА 1944 ГОД. О БОРБАМА ОД 7 ЈУНА ДО 29 ЈУЈ1А 1944 ГОД. ПРОТИВ БУГАРСКИХ ОКУПАТОРСКИХ СНАГА 1 СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ! Б И Л Т Е Н војних операција II македонске народноослободилачке ударне бригаде 2 у месецима јуни и јули 1944 г. Јединице II македонске народноослободилачке ударне бри- гаде у…

1949.03.01_Northern Advocate, p5, New Zealand-01
Posted in А26.3 Дела и Настани А9.1 Слика и посока

1949.03.01_Northern Advocate, p5, New Zealand

„… Македонците да постават држава АТИНА. ср. (13 часот) – Командантот на герилските сили во Јужна Грција (Константино Каргиоргија) објави дека Славјано говорните Македонци од Бугарија и Југославија наскоро ќе се приклучат на „слободната грчка“ герилска Влада. Говорејќи за слободното грчко радио, Каргиоргија рече дека оваа одлука е донесена на конференција во грчките планини на Македонскиот Ослободителен Фронт. Целта е…

1945.07.02_'Борба' - Злочини грчких реакционара над македонским становништвом у Јегејској Македонији, бр159, Београд-01
Posted in А20.1 Слика и посока А26.3 Дела и Настани А7.1 Слика и посока

1945.07.02_’Борба’ – Злочини грчких реакционара над македонским становништвом у Јегејској Македонији, бр159, Београд

„… ЗЛОЧИНИ ГРЧКИХ РЕАКЦИОНАРА НАД МАКЕДОНСКИМ СТАНОВНИШТВОМ У ЈЕГЕЈСКОЈ МАКЕДОНИЈИ Скопље, 1 јула Дописник Танјуга јавља да преко 11000 (бројката не е јасно читлива н.з.) наоружаних фашиста учествује заједно са националном градом у нападима на македонска села. Војници и наоружане банде реакције упали су у села Кономлади и Поздизишта, ухапсили већи број људи и однели им из кућа све што…

1941—1950_Досие Скопје-01
Posted in А16.1 Вардар А26.3 Дела и Настани

1941—1950_Досие Скопје

Десет видео продолженија со документарани лични сведоштва за македонската борба за национална слобода и независност.

Вероучение - Поука 03
Posted in А1.3 Само посока А26.3 Дела и Настани

1949.02.05_Билтен – Орган на НОФ на Македонците во егејска Македонија

Говор на Захаријадис на II Пленум на Главниот одбор на НОФ: „… Конгресот треба да се изјасни по националното прашање на македонскиот народ, кој со своето учество во денешната борба врви кон создавање на независна македонска држава во рамките на балканска федерација. …”   Објавено во “Билтен” – орган на НОФ на Македонците во егејска Македонија, од 5 сечко 1949…

Вероучение - Поука 03
Posted in А1.3 Само посока А26.3 Дела и Настани

1949.02.02-03_Главен одбор на НОФ за егејска Македонија, Резолуција II Пленум

„… Оваа ситуација наметнува тешки и важни задачи пред НОФ и пред целиот македонски народ. НОФ треба уште повеќе да го мобилизира македонскиот народ и да биде вистински негов водач. Ефикасно да помогне 1949 година да биде година на победата и мирот што претставува вековен копнеж на грчкиот и македонскиот народ. Затоа едногласно решава: 3. Решава да се свика II-от…

Вероучение - Поука 03
Posted in А1.3 Само посока А26.3 Дела и Настани

1944.10.01_ЦК КПМ до ЦК БРП (К), писмо

На состанокот другарите Темпо и Лазо се спогодиле со Вас во следните точки: 1. Македонскиот народ во бугарскиот дел на Македонија има право на самоопределување до отцепување и доброволно обединување со други народи. 2. Врз основа на тоа основно демократско право, македонскиот народ има право, по своја волја, да формира свои национални единици кои што, засега ќе се наоѓаат во…

Вероучение - Поука 03
Posted in А26.3 Дела и Настани А3.3 Само посока

1944.10.01_Весник ‘Победа’ – уводна статија

“… Скокна природното и реалното право на нашиот народ да си направи војска, рожба и крма на славјаномакедонскиот народ, плешка од снагата му… Така ќе го дадеме печатот на нашата нација, на нашиот нард што шестстотини години се наоѓа поробен. Само со таква борба ќе се развијат нашата одделна карактеристика, нашите стремежи, можности и историја, нашите надежи и желби како…

Posted in А26.3 Дела и Настани

1944 « 1986.06.13_The Bangor Daily News, Maine, US

„… Фатен документ покажува дека во 1944, Валдхајм пријавил точна местоположба на партизани на подрачјето близу Македонските градови Штип и Кочани. Во тек на 48 часа, цивилното население во тоа подрачје било масакрирано. Сто и четиринаесет мажи, жени и деца биле убиени. Валдхајм не може да се правда поради незнаење, затоа што неколку месеци порано, самиот тој ја запишал Хитлеровата…

1948—1949_Граѓанска војна - партизански цртеж 'во Вичо ...'
Posted in А26.3 Дела и Настани

1948—1949_Граѓанска војна – партизански цртеж ‘во Вичо …’

„ВО ВИЧО НЕПРИЈАТЕЛОТ НЕ КЕ ПОМИНИ“   Посочил:  Sekula Vojvoda Fan Club  

1948—1949_Граѓанска војна - партизански цртеж 'Илинден'
Posted in А26.3 Дела и Настани А4.2 Само слика

1948—1949_Граѓанска војна – партизански цртеж ‘Илинден’

Илинден како придвижувачки поттик за македонската национал-револуционерна борба во текот на Граѓанската војна во Грција. На цртежот е ставен слоганот: „Да јакнее военото единство на грчкиот и македонскиот народ во борбата за мир демократија национална независност“ што јасно зборува за националната македонска освестеност и поттиците за борбата која била водена.   Посочил: Macedonia: a True Endless Story …

1944.08.02_АСНОМ I, предложени делегати за АВНОЈ III
Posted in А1.1 Слика и посока А26.3 Дела и Настани

1944.08.02_АСНОМ I, предложени делегати за АВНОЈ III

Документ кој докажува дека на заседанието на АСНОМ биле избрани македонски делегати од пиринскиот и беломорскиот дел од Македонија за да бидат делегати на третото заседание на АВНОЈ. Ова докажува дека на АСНОМ постоел пристап за единственост како за територијата така и на борбата за ослободување на целиот простор на Македонија во идната сојузна политичка единица – република Македонија.

2003_Михаило Апостолски - 'Сеќавања', Скопје (Магор)
Posted in А26.3 Дела и Настани

2003_Михаило Апостолски – ‘Сеќавања’, Скопје (Магор)

Ако денес ги слушате бугарските националисти, во обидите за перење на фашистичките гревови од Втора Светска војна, ќе чуете дека бугарските војски после превратот ја ослободиле пола Југославија. Во продолжение извадок од спомените на генерал Михајло Апостолски поврзан со бугарската војска и ослободувањето на македонските градови Скопје, Велес и Штип. „… Таму најдовме дел од бугарската комора од која зедовме…

1942.04_Априлски демонстрации против бугарскиот окупатор, Велес
Posted in А26.3 Дела и Настани

1942.04_Априлски демонстрации против бугарскиот окупатор, Велес

„Не ги даваме синовите во бугарската војска. Рано изутрина уште не беа дојдени бугарските чиновници во своите канцеларии, пред општината почнаа да се собираат жени од сите страни. За многу кусо време се насобраа околу 100 до 300 жени. Плоштадот беше необично жив. Жените извикуваа пароли, бараа да се престане со повикување по бугарските трудови дружини. Бугарските власти беа вчудоневидени….

1944+_Македонскиот и Албанскиот народ
Posted in А26.3 Дела и Настани А4.2 Само слика

1944+_Македонскиот и Албанскиот народ

„Да живее братството меѓу Македонскиот и Албанскиот НАРОД“