Оддел: А29 Трудови

Posted in А29 Трудови

2022.06.17_проф. д-р Јанко Бачев – ‘Меѓународно правните основи и постапката за поништување на Договорот меѓу Македонија и Грција’,

Во средината на 2022 година објавена е новата книга на проф. д-р Јанко Бачев насловена како: „Меѓународно правните основи и постапката за поништување на Договорот меѓу Македонија и Грција“. Книгата е напишана тријазично: на македонски, англиски и руски јазик.

1949 « 2009_Ташко Јованов, Жаклина Митевска - 'Аргументи од црниот тефтер на жртвуваните', Скопје
Posted in А14.2 Беломорие А25.2 Партизански борци А29 Трудови

1949 « 2009_Ташко Јованов, Жаклина Митевска – ‘Аргументи од црниот тефтер на жртвуваните’, Скопје

1999_Георги Сотиров Дукимов - 'Една идеја, еден живот', град Гоце Делчев
Posted in А* Избор А2.1 Слика и посока А29 Трудови

1999_Георги Сотиров Дукимов – ‘Една идеја, еден живот’, град Гоце Делчев

Овие спомени треба да бидат отрезнувачки за властите во Софија и Скопје, дека историјата не може ни со сила да се измени. Спомените на Дукимов ги негираат тврдењата на званична Софија, дека во Бугарија немало и нема денес Македонци. „… Ние…