Оддел: Б1.3 На југословенски

Книги од македонски писатели со национално значење, напишани на некој друг јазик различен од македонски и англиски.

Вероучение - Поука 03
Posted in Б1.3 На југословенски

Милка Здравева – ‘Пресељници из Македоније у Руско царство средином 18 века’

Везе између Руског царства и православног Балкана постојале су и раније, а после 16. века оне су се појачале. Ми располажемо са подацима из 16. и 17. века који се односе на прелаз духовних лица из Македоније у Русију. Они су потражи- вали помоћ (милостињу) за цркве и манастире, а тамо су носили свете мошти из атонских манастира, старе крстове…