Оддел: 02Б ЗБИРКИ

2001_Билјана Ристовска Јосифовска - 'Кралството на словените од Мавро Орбини како извор за македонската средновековна историја', Прилеп_01
Posted in Б1.1 На македонски

2001_Билјана Ристовска Јосифовска – ‘Кралството на словените од Мавро Орбини како извор за македонската средновековна историја’, Прилеп (pdf)

1998_Uwe Topper - 'Die Grosse aktion', Tübingen_01
Posted in Б04 Странска

1998_Uwe Topper – ‘Die Grosse aktion’, Tübingen (pdf)

2014_Васил Чулев - 'Македонски Милениумски Континуитет', I_01
Posted in Б1.1 На македонски

2014_Васил Чулев – ‘Македонски Милениумски Континуитет’, I (pdf)

Збирка народни сведоштва – Беломорско 2023 (видео листотека)
Posted in А16.2 Беломорие БIV ВИДЕОЗБИРКА

Збирка народни сведоштва – Беломорско 2023 (видео листотека)

Збирка на видеа (снимени 2023 година) со разни дружбени сведоштва за македонскиот народ во јужниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.

Збирка народни сведоштва – Беломорско 2022 (видео листотека)
Posted in А16.2 Беломорие БIV ВИДЕОЗБИРКА

Збирка народни сведоштва – Беломорско 2022 (видео листотека)

  Збирка на видеа (снимени 2022 година) со разни дружбени сведоштва за македонскиот народ во јужниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.

Posted in А16.2 Беломорие БIV ВИДЕОЗБИРКА

Збирка народни сведоштва – Беломорско 2020-2021 (видео листотека)

  Збирка на видеа (снимени од 2020 до 2021 година ) со разни дружбени сведоштва за македонскиот народ во јужниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.

Збирка народни сведоштва – Беломорско 2010-2014 (видео листотека)
Posted in А16.2 Беломорие БIV ВИДЕОЗБИРКА

Збирка народни сведоштва – Беломорско 2010-2014 (видео листотека)

  Збирка на видеа (снимени од 2010 до 2014 година ) со разни дружбени сведоштва за македонскиот народ во јужниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.

Збирка народни сведоштва – Беломорско 2015-2019 (видео листотека)
Posted in А16.2 Беломорие БIV ВИДЕОЗБИРКА

Збирка народни сведоштва – Беломорско 2015-2019 (видео листотека)

  Збирка на видеа (снимени од 2015 до 2019 година ) со разни дружбени сведоштва за македонскиот народ во јужниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.

Збирка народни сведоштва – Беломорско 1990-1999 (видео листотека)
Posted in А16.2 Беломорие БIV ВИДЕОЗБИРКА

Збирка народни сведоштва – Беломорско 1990-1999 (видео листотека)

  Збирка на видеа (снимени од 1990 до 1999 година ) со разни дружбени сведоштва за македонскиот народ во јужниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.

Збирка народни сведоштва – Мала Преспа, Голо Брдо, Гора (видео листотека)
Posted in А16.4 Голо Брдо, Мала Преспа БIV ВИДЕОЗБИРКА

Збирка народни сведоштва – Мала Преспа, Голо Брдо, Гора (видео листотека)

  Збирка на видеа со разни дружбени сведоштва за македонскиот народ во западниот дел од Македонија.   За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.

Збирка народни сведоштва - Пиринско (видео листотека)
Posted in А16.3 Пирин БIV ВИДЕОЗБИРКА

Збирка народни сведоштва – Пиринско (видео листотека)

  Збирка на видеа со разни дружбени сведоштва за македонскиот народ во источниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.

Збирка лични сведоштва – Голо Брдо, Мала Преспа, Гора (видео листотека)
Posted in А16.4 Голо Брдо, Мала Преспа БIV ВИДЕОЗБИРКА

Збирка лични сведоштва – Голо Брдо, Мала Преспа, Гора (видео листотека)

  Збирка на видеа со разни лични сведоштва на Македонците кои живеат задгранично во источниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.  

Збирка лични сведоштва - Пиринско (видео листотека)
Posted in А16.3 Пирин БIV ВИДЕОЗБИРКА

Збирка лични сведоштва – Пиринско (видео листотека)

  Збирка на видеа со разни лични сведоштва на Македонците од источниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.  

Збирка лични сведоштва – Беломорско (видео листотека)
Posted in А16.2 Беломорие БIV ВИДЕОЗБИРКА

Збирка лични сведоштва – Беломорско (видео листотека)

  Збирка на видеа со разни лични сведоштва на Македонците од јужниот дел од Македонија. За секое следно видео од листотеката кликнете на копчето од видеото.  

1941 — 1949_Македонци организирани во ДАГ и НОФ (слики, видеа)
Posted in А26.2 Партизански борци БIV ВИДЕОЗБИРКА

1941 — 1949_Македонци организирани во ДАГ и НОФ (слики, видеа)