Оддел: Г01 Историја – Турско ропство

1911.12.22_The New York Times - Anarchy in Macedonia
Posted in А9.1 Слика и посока Г01 Историја - Турско ропство

1911.12.22_The New York Times – Anarchy in Macedonia

„… АНАРХИЈА ВО МАКЕДОНИЈА. Христијаните, се станати очајни, организираат банди за убивање на Турци. Лондон, Петок, Сне. 22.-Допис од Солун, до новинската служба овде известува за услови на анархија низ цела Македонија. Убиство, грабеж и четништво широко раширени. Патувањето низ подрачја од земјата се безбедени само за големи и вооружени групи. Дваесет и седум атентати се случија во текот на…

1903_Знамето на крушевската чета од Илинденското востание
Posted in Г01 Историја - Турско ропство

1903_Знамето на крушевската чета од Илинденското востание