1918.05.30_Бугарски Военополев суд – Ангел Петров, Рударски Колиби

1918.05.30_Бугарски Военополев суд - Ангел Петров, Рударски Колиби

Бугарски воен суд осудува Македонец затоа што агитирал за создавање македонска партија чија цел ќе биде одделување на Македонија од Бугарија.

Посочил: Пољакот од Македонија