1920.11_’The Smith alumnae quarterly‘

1920.11_’The Smith alumnae quarterly‘

„… Доаѓајќи до нашите диспанзер и болница ние имавме Турци, Бугари, Македонци и прави Срби. Како некои од овие луѓе знаеја за себе си да се нарекуваат е повеќе од она што знаев. …“

Посочил: Пољакот од Македонија