1808.09.07_The Times, London

1808.09.07_The Times, London

Едно од најстарите весникарски известувања каде што се споменуваат Македонците и тоа како посебен народ. Исечекот известува за воените судири на Балканот. Покрај известувањата за текот на српското востание преводено од Црни Ѓорѓе, споменува судир меѓу Мухтар Паша кој се кренал против својот татко Али Паша – Паша на Албанија. Македонците застанале на страната на синот, додека Албанците на страна на таткото. Така се развила војна меѓу двата народа. Војната ја добил Али Паша поддржуван од Албанците. Турската војска не зазела страна, само како набљудувачи го следеле текот на крвавите настани.
Историчарите дополнително треба да го откријат карактерот на овој бунт, за да дознаеме зошто Македонците ја избрале побуненичката страна на помладиот турски феудалец.

 

Посочила: DragonGirl