1895.09.23_Brooklyn Daily Eagle, pg4

1895.09.23_Brooklyn Daily Eagle, pg4

МАКЕДОНСКИ ДИНАМИТЕН ЗАГОВОР

Цариград, Гроздобер 23 – Направени се големи припреми за обезбедување на палатата од Високата Порта, како заслуга на откритието од македонски заговор за зградата да се разнесе со динамит.“

Посочил: Пољакот од Македонија