1901.08.18_The New York Times – Macedonian moderates prevail

1901.08.18_The New York Times - Macedonian moderates prevail

Новинарската вест не прави разлика, известува за конгресот на софиското врховистичко ВМРО сметајќи го за македонско, всушност како што често пред јавноста и се претставувале. На конгресот наводно превладале умерените така што била донесена одлука за делување со користење на мирни методи.


„ Македонските Умерени Превладаа

Софија, Жит. 17. – Македонскиот Конгрес заврши. Умерените го добија денот и избраа комитет под Претседателство на Ген. Цончев. Конгресот одлучи дека членовите на комитетот не треба да бидат милитантни, туку треба на мирен начин да ги застапуваат засегањата на нивните сонародници. “

 

„… Macedonian Moderates Prevail.
SOFIA, Aug-. 17.—The Macedonian Con-
gress has closed. The Moderates gained
the day, and elected a committee, under
the Presidency of Gen. TzontchefC The
Congress decided that the members of ɑɪe
committee -hould not be militant, but
Bhould peacefully promote the interests
Of their countrymen.

Published: August 18, 1901
Copyright © The New York Times …“

 

Посочил: Ѕале