1901.10.14_The New York Times – Sofia consul’s demands arrest of Macedonians

1901.10.14_The New York Times - Sofia consul's demands arrest of Macedonians

Македонскиот Комитет се смета за делумно виновен за киднапирањето на госпоѓа Стоун. Американскиот конзул смета дека позади киднапирањето стојат дел од членови на Македонскиот Комитет и бара тие да бидат уапсени. Бугарската Влада се обврзува да издејствува ослободување на киднапираните и веќе има извршено апсење на некои Македонци.

Посочил: Ѕале