1903.05.24_Sunday Times – The Macedonian leader Boris Sarafoff

1903.05.24_Sunday Times - The Macedonian leader Boris Sarafoff

„… Македонец по раѓање… …најпрво учествувал во замислата за „Голема Бугарија… …но пред две години тој го смени мислењето и стана адвокат на нова автономна Балканска Држава, независна најмалку како и самата Бугарија… …. Македонскиот водач Борис Сарафов… e олицетворение на идеалот Македонија за Македонците… Тој се бореше за независна македонска држава… Откако бугарската влада го уапси Сарафов …“