1903.06_Daily News – Plague as weapon

1903.06_Daily News - Plague as weapon

После солунските атентати водачите на македонските револуционери се заканиле дека поседуваат билошко оружје со кое ќе ја нападнат Европа како последно средство доколку не им се врати изгубената слобода и доколку не се поништат одлуките од Берлинскиот договор.