1914.08.16_The Atlanta Constitution, Georgia, p27

1914.08.16_The Atlanta Constitution, Georgia, p27

Се спомнува замислата за создавање на Балканска федерација од народите кои се во рамките на Турција под европска заштита слична како таа што е дадена на Швајцарија.

„… Голема штета е дека Србите, Бугарите, Македонците и Грците не поседуваат морална и интелектуална моќ да видат дека таква федерација ќе им овозможи и нивна безбедност и безбедноста на Европа. …“

 

Посочила: DragonGirl