1923.05.14_The London Times

1923.05.14_The London Times

„… СЕЛСКА БУНА
Закана за Војна помеѓу Македонците и Бугарија

Лондон, 14 косар 1923
Дописникот на „Тајмс“ од Софија вели дека можна е закана за војна поради побуните на МАКЕДОНСКИТЕ селани.
МАКЕДОНЦИТЕ целосно го узурпираа авторитетот на бугарската влада во областа Петрич Неврокоп, оданочувајќи ги луѓето за да си обезбедат воена муниција.
Владата уапси бројни МАКЕДОНЦИ и нареди општо-народна мобилизација, при што планираа да отповикаат 20 000 од населението во бугарската армија. …“