1926.12.25_L’Humanité – Damé Grouef, Révolutionnaire macédonien

„… Даме Груев, македонски револуционер

Гоце Делчев и Даме Груев се револуционери на ВМРО кои се спротивставија на надворешната организација која се залагаше за припојување на Македонија со Бугарија. …“

 

Посочил: Јован Јован