1930.04.07_The Daily Worker newspaper, Chicago

1930.04.07_The Daily Worker newspaper, Chicago-01

Бугарија Колонија на Велика Британија

Софиските дописи покажуваат колку „независност“ има Бугарија, со наведување на сторијата дека бугарската Влада протестира против британското барање  Македонското револуцинерно потиснувано национално движење да биде енергично истиснато. Министерот за надворешни Буров објави дo британскиот министар Сер Сидни Вотерлоу (Sidney Waterlow), дека ‘британското настојување за строги мерки’ испровоцира големо возбудување и ќе биде „невозможно да се обезбедат пресудите на Македонците. Генерал Зичев, кој нареди спроведување на репресијата во јужна Бугарија е во опасност од атентат и состојбата е таа што бугарската Влада бара британскиот империјализам да не ја исилува во опасност со која не може да се соочи.“

 

Посочил: Саша Узунов
Извор: chroniclingamerica