1934.01.27_Estampa, núm316, Madrid

1934.01.27_Estampa, núm316, Madrid

„… Југославија е населена со повеќе националности. Покрај Србите во неа живеат Македонци, Хрвати, Словенци, Унгарци, Црногорци, Романци, Арнаути. Секоја националност има свој јазик, свои обичаи и традиции, свои народни носии. …“

 

Посочил: Види Види