1934.05.21_Evening Star – Bulgaria goes fascist, p.a-8 i8, Washington

1934.05.21_Evening Star - Bulgaria goes fascist, p.a-8 i8, Washington

„Фашистите кои сега ја имаат контролата во Софија се огорчени противници на Македонските претензии. Има знаци дека Македонците се спремни за да се борат за својата слобода.“

“Бугарија преминува во фашизам.“ Покрај описот за начинот на кој во Бугарија превладеала фашистичката идеологија (само една година после нацистичкото преземање на власта во Германија н.з.) даден е став дека новиот режим веднаш ќе се соочел со „потешкотии од старото барање на Македонската Провинција за независност“ како и „Фашистите кои сега ја имаат контролата во Софија се огорчени противници на Македонските претензии. Има знаци дека Македонците се спремни за да се борат за својата слобода“. За на крајот да заклучи дека фашизмот во Бугарија бил цврсто поставен и без силна опозиција.

1934.05.21_Evening Star - Bulgaria goes fascist, p.a-8 s8, Washington

 

Посочил: Саша Узунов
Извор: Конгресна Библиотека