1944.12.18_Toronto Daily Star

1944.12.18_Toronto Daily Star

Албанската герила за време на Втора Светска војна предводена од Енвер Хоџа добро соработувала со Македонците и Југословените под команда на Маршал Тито.