1900+.03.31_London Times – New York Times – Novoe Vremya

1900+.03.31_London Times - New York Times - Novoe Vremya

Статија насловена „Русија нема да има помогне на Македонците“ пренесува званичен руски став дека независно од агитацијата од македонските патриоти Русија нема да биде навлечена да се замеша во политичките состојби во Македонија.