1944_Партизански леток до битолските граѓани

1944_Партизански леток до битолските граѓани

„… Изминаја три и пол години от дено, кога го поробија Македонскио народ, трупите на подивелио Хитлер и неговите слуги – Бугарските фашистички окупатори, …“

Партизански леток со проглас кој се обраќа до битолските граѓани веднаш после ослободување на градот и се повикува на идеалот на Илинденците за слобода на Македонскиот народ и на Македонија.