1906_Блаже Крстев Биринчето – Писма

1906_Блаже Крстев Биринчето - Писма

„… А бре браќа ни вие сте Срби, ни ние сме Бугари … ние сме македонски борци и се бориме за македонскиот народ, а не се бориме за Бугарија, Србија или Грција …“