1937_Македонско-Хрватски конгрес, Индијана САД

1937_Македонско-Хрватски конгрес, Индијана САД

Уште еден масовно посетен годишен македонско – хрватски конгрес каде пред јавноста се истакнуваат барањата за независност на Македонија и Хрватска.