0597 « 1965_БАН – ’Гръцки извори за българската история‘, София

0597 « 1965_БАН - ’Гръцки извори за българската история‘, София

Уште еден доказ дека Македонците не исчезнале во текот на Римското владеење. За време на аварско-славјанската опсада Македонците го бранат својот главен град.

„… 9. Авари и Славјани неочекувано го опседнуваат Солун
… собрани тогаш заедно во Солун не само сите Македонци, но и Тесалијци и Ахејци. …“

Посочил: Пољакот од Македонија