1865_Георги С. Раковски (за составот на Александровата војска)

1865_Георги С. Раковски (за составот на Александровата војска)
Бугарскиот учен Георги С. Раковски за составот на Александровата македонска освојувачка војска. За Грци-Хелени кои се во платената и македонска и персиска војска.