1863.03.16_Британско Собрание – расправа

1863.03.16_Британско Собрание - расправа

Во расправа во Британскиот Парламент се изнесува дека во Македонија претежно живее Славјанско население додека во Бугарија постои народносна аномалија – зборуваат Славјански, но се татарски народ.

Посочил: Пољакот од Македонија