1916.08.21_Kriegsgefangenen Korrespondenzkarte

1916.08.21_Kriegsgefangenen Korrespondenzkarte

Писмо од македонски заробеник во австро-унгарската војска за време на 1 Светска војна каде се завел како Македонец. Испратено до неговите блиски во Свети Николе.