1926_La Fédération Balcanique – Emanuel Duvillard (Je suis Macédonien)

1926_La Fédération Balcanique - Emanuel Duvillard (Je suis Macédonien)

„… Србин ли си? Бугарин ли си? Грк или Албанец? На оваа серија прашања, МАКЕДОНСКИОТ НАРОД, ДЕНЕС КАКО И ВЧЕРА, го дава истиот одговор – ЈАС СУМ МАКЕДОНЕЦ …“ – Je suis Macédonien

Понатаму Дивијар ги опишува невозможните услови под кои е распарчен македонскиот народ и дава одговори за разрешување на неговата ропската положба.

Емануел Дивијар

Роден е во Лион, во 1887 год. Бил Директор на Бирото за Училишни архиви и за педагошки истаржувања и Професор на Институтот Жан Жак Русо.

Објавени дела : Актуелните тенденции во основното образование, Училиште на иднината, Едукативната улога на Црвениот крст на младината.

Бил соработник на Швајцарскиот народ, потоа Бивш Претседател на Педагошкото друштво на романска Швајцарија. Претседател на Женевското педагошко друштво. Учесник во бројни училишни реформи.
Емануел Дивијар е Претседател на Женевскиот Комитет за одбрана од теророт на Балканот.

Ова е краткото објаснение за овој гоем хуманист и училишен реформатор од Швајцарија.