1941.03.01_Приклучување на Бугарија кон Тројниот пакт, Виена

1941.03.01_Приклучување на Бугарија кон Тројниот пакт, Виена

Бугарскиот политички лидер Богдан Филов и германскиот министер за надворешни работи Јоаким фон Рибентроп во текот на потпишувањето на бугарското пристапување кон Тројниот Пакт.
Со овој договор Бугарија формално се поврза со силите на Оската.

Bulgarian leader Bogdan Filov and German foreign minister Joachim von Ribbentrop during the signing of the Tripartite Pact. This treaty formally aligned Bulgaria with the Axis powers. Vienna, Austria, March 1, 1941.

Извор: Холокауст Енциклопедија