1949_ООН – Бугарски репарации за окупаторските штети

1949_ООН - Бугарски репарации за окупаторските штети

Бугарските повоени репарациски обврски за направените окупаторски штети кон Југославија и Грција направени за време на Втора Светска војна.