2012.01.12_Декларација на осуда против бугарската асимилаторска политика

2012.01.12_Декларација на осуда против бугарската асимилаторска политика

Бугарското Собрание изнудено поради потребата за влез во Европската Унија, донесува Проглас со кој ја осудува бугарската асимилаторска политика како и етничкото чистење на турското население во Народна Република Бугарија. Посебно за време на таканаречениот „Преродбенски тек“ („Възродителен процес“).