Атанас Шабанов – Тешовалијата (1860 – 1905)

Атанас Шабанов - Тешовалијата (1860 – 1905)

Првично ајдутин кој ќе ги прифати идеите на Гоце Делчев и како еден од најверните соработници на Јане Сандански покрај со турските сили ќе води борби и со бугарските врховисти.

 

Посочил: Портал Македонска Нација