1784-1786_Memoirs of the Baron de Tott – ‘Les Turcs et Les Tartares’, vIII, Dublin (pdf)

1784-1786_Memoirs of the Baron de Tott - 'Les Turcs et Les Tartares', vIII, Dublin

Извадокот од книгата е подолг но дава претстава за некогашниот борбен менталитетот на Македонците. Она кое го знаевме од порано за чесноста, работливоста, занаетчиската способност, но и борбената решителност. Истото што ќе се докажи и во револуционерниот период меѓу 19 и 20 век. Ова ја поткрепува тезата: за денешниот менталитет на многу од зачаурените македончиња не е криво турското ропство туку социјалистичкиот тоталитаризам со својата успивачко-паразитска култура.

Инаку во турско ропство секогаш кога ќе се кренело востание на Балканот и Македонците се кревале на востание за ослободување иако во многу тешки услови. Поради крајно неповолната положба востанијата не можеле да се развијат. Едноставно не можело да се отвори дупка во средината на Османлиското Царство. Први се ослободувале просторите по рабовите на империјата, па се ширеле ослободените територии кон длабочината на внатрешноста во Империјата.

страна XII.

 

страна XII.

 

страна 154-155

 

страна 156-157

 

страна 158

 

страна 159

 

Истава книга има свое првично од 1784 француско издание и 1786 преведено англиско издание.

(English version translated from French)

 

Извор: Целата книга Memoirs of the Baron de Tott – ‘Les Turcs et Les Tartares’