Оддел: А02 Македонски печат

Докази за македонската самобитност од македонскиот новинарски печат.

1889.08.19_Коста Шахов - весник Македонија, Софија
Posted in А3.1 Слика и посока

1889.08.19_Коста Шахов – весник Македонија, Софија

„… Ние пред сѐ треба да поставиме чисто македонска почва … Ние не можеме успешно да го бараме својот спас како Грци, Срби, а ни како Бугари, туку само како Македонци …“   Посочил: Пољакот од Македонија

Posted in А3.1 Слика и посока

1895.06.28_весник ‘Револуција’ – ‘Програма на македонските социјалисти’

„…Во својата систематски определена борба ние ќе ја пропагагираме и идејата за создавање на една независна македонска република. Нека знаат сите чорбаџии и лапачи дека Македонија по самата своја природа е и треба да биде центар на демократија. Долу турската тиранија! Да живее републиканска Македонија! …“ Весник Револуција Посочил: Пољакот од Македонија

1933.04.03-1934.04.03_Неделник - 'Македонска Правда', Софија
Posted in А3.1 Слика и посока

1933.04.03-1934.04.03_Неделник – ‘Македонска Правда’, Софија

Македонска Правда бил неделен орган на македонската емиграција во Бугарија. Првиот број на весникот излегол во Софија на 3 тревен 1933 додека последниот 52 број се издал на 3 тревен 1934 година. Излегувал на бугарски јазик со тираж од 8000 примероци под редакција на Димитар Попефтимов (до бр. 11), а потоа одговорен редактор е Илија К. Граматиков, но веќе со…

1905.10.12-12.14_Весник 'Автономна Македонија', Белград
Posted in _Избор А21.1 Слика и посока А3.1 Слика и посока

1905.10.12-12.14_Весник ‘Автономна Македонија’, Белград

Автономна Македониjа (La Macédoine autonome). „Балканот на балканските народи – Македонија на Македонците“ бил македонски весник во Белград, незваничен орган на Македонскиот клуб. Излегувал меѓу 12 листопад – 14 снежник 1905 година, секоја недела. Георги Герџиковиќ бил сопственик и одговорен уредник, а Григорие Хаџи Ташковиќ е главен уредник. Меѓу соработниците се и Ј. Велиќ, А. Атанасов и Ефтим Спространов. Весникот…

1927.12_Илинденска организација - списание 'Илустрација Илинден', Софија
Posted in _Избор А3.1 Слика и посока

1927.12_Илинденска организација – списание ‘Илустрација Илинден’, Софија

Насловната страница на списанието „Илустрација Илинден“ издание на „Илинденската организација“. Создадена во 1923 година од Македонци, иселеници во Бугарија чија основна цел било создавање на независна и самостојна македонска држава.

1905_Димо Хаџи-Димов - Револуционерен лист,  X 7 и 8
Posted in А3.3 Само посока

1905_Димо Хаџи-Димов – Револуционерен лист, X 7 и 8

“Сѐ додека моето рамо ќе крепи пушка, Македонија ќе биде недостапна за бугарски офицер”. Гоце Делчев   Цитатот од Гоце е запишан од Димо Хаџи-Димов во „Револуционерен лист” наслов „Две теченија“, Х 7 и 8, 1905 Посочил: Слобода или Смрт

1905.09.01_Вардар списание, Наредник-издавач К.П. Мисирков
Posted in А3.1 Слика и посока

1905.09.01_Вардар списание, Наредник-издавач К.П. Мисирков

Во првиот број од месечникот „Вардар“ Мисирков предвидува дека поради своите интереси сите (Турци, Срби, Грци, Бугари и делови од побогатата македонска интелигенција) ќе бидат незадоволни од неговото изнесување.

1944.12.27_в. Нова Македонија
Posted in А3.1 Слика и посока

1944.12.27_в. Нова Македонија

  „…  Фактот, што се одржуе за прв пат после долги векови на ропството на македонскиот народ, заседание на слободното македонско Собрание, на кое Вие, претставителите на македонскиот народ, слободно ќе решавате за судбината на својот народ, е историјско собитие, не само за македонскиот туку и за сите народи на Југославија. ТИТО до првото заседание на АСНОМ …“ „… Утре…

1924_Крсте Петков Мисирков - Македонецот
Posted in _Избор А14 Родољубни изјави А3.2 Само слика

1924_Крсте Петков Мисирков – Македонецот

„… К. Мисирков – македонец … Мислата ми е за денационализацијата на македонците во “Јужна Србија”, за нивното посрбување. Тоа прашање е од значење и за нас, македонците, и за србите, и за вас, бугарите и за европската дипломатија и општествено мнение. … Ние се гордеме со св. св. Кирил и Методиј, со св. св. Климент и Наум. Тие се…

1932.06.14_Списание 'Македонско знаме' - Македонското Национално Препородување
Posted in А3.1 Слика и посока

1932.06.14_Списание ‘Македонско знаме’ – Македонското Национално Препородување

Органа на македонската прогресивна емиграција во Бугарија.

1923.08.31_Весник 'Независима Македонија' - За бегалците
Posted in А3.1 Слика и посока

1923.08.31_Весник ‘Независима Македонија’ – За бегалците

Целите на весникот „Независна Македонија“ – за независна Македонија во рамките на Балканска федерација.

1923_Одбележување 20 годишнина на Илинденското Востание
Posted in А3.2 Само слика

1923_Одбележување 20 годишнина на Илинденското Востание

1925-1938_Весникот „Македонско дело“ печатен орган на ВМРО (Обединета)
Posted in _Избор А3.1 Слика и посока

1925-1938_Весникот „Македонско дело“ печатен орган на ВМРО (Обединета)

—- „Македонско дело“ говори за великосрпската, но и за бугарската и грчката асимилаторска политика. „… Ние знаеме дека во овој момент сите со сета душа протестираат против вандалштината на туѓите окупатори (завојувачи) – Грците, Србите и Бугарите.. Белградските управители не ги засега несреќната положба на македонскиот народ, тие само ги засилуваат прогоните, обвиненијата, клеветите, затворањата.. Ние го повикуваме македонскиот народ…

1895_'Револуција' - орган на македонските револуционери
Posted in А3.1 Слика и посока

1895_’Револуција’ – орган на македонските револуционери

1913.12_Списание 'Македонски Глас' - Српски терор, Петроград
Posted in А3.1 Слика и посока

1913.12_Списание ‘Македонски Глас’ – Српски терор, Петроград

Списание „Македонски Глас“ За ѕверствата на соседите: Срби и Грци… МАКЕДОНСКIЙ ГОЛОСЪ, бр. 8, стр. 15