Оддел: А02 Македонски печат

Докази за македонската самобитност од македонскиот новинарски печат.

1913-1918_Списание 'Македонски Глас', бр. 1,2,4,6,9,10,11,..., Петроград
Posted in А3.1 Слика и посока

1913-1918_Списание ‘Македонски Глас’, бр. 1,2,4,6,9,10,11,…, Петроград

Списание „Македонски Глас“ (исечоци од повеќе броеви) Орган на приврзаниците на независна Македонија Македонски глас е дело на македонската образовна колонија во Петроград, Русија. Се издава од 1913 до 1918 година. БРОЈ 1   БРОЈ 2   БРОЈ 4   БРОЈ 6   БРОЈ 9   БРОЈ 10 БРОЈ 11   РАЗНИ  

1946.09.22_Нова Македонија, Димитар Влахов - Изјавуеме високо дека Грција нема никакво право над Егејска Македонија
Posted in А3.1 Слика и посока

1946.09.22_Нова Македонија, Димитар Влахов – Изјавуеме високо дека Грција нема никакво право над Егејска Македонија

1902.12_Т.Х. Тошев - 'Зборник на турските ѕверства и македонското ослободително дело', кн. II, Софија
Posted in А3.1 Слика и посока

1902.12_Т.Х. Тошев – ‘Зборник на турските ѕверства и македонското ослободително дело’, кн. II, Софија

Дончо војвода: „… Македонците покрај пушката и Бога, се надева најмногу на Русија …“ Во декември 1902 година Тодор Хаџи Тошев од Прилеп публикува еден разговор на рускиот вицеконсул во Пловдив Сергеј Андреевич со македонскиот ајдутин и революционер Дончо војвода од село Палат, Поринска Македонија. (“Разговор на Пловдивския руски вице-консул г. Сергей Андреевич с Дончо войвода в Кюстендил”, публикувано в…

1914_Списание - “Makeдонcки глас”, бр 10, Петроград
Posted in А3.1 Слика и посока

1914_Списание – “Makeдонcки глас”, бр 10, Петроград

MAKEДОНСКИТЕ И БУГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИДЕАЛИ „… Ние Македонците не сме ни Срби, ни Бугари, а просто Македонци! …“ Кpcтe П. Мисирков, под псевдоним К. Пелски пишува за македонскиот национален идеал на македонските револуционери, олицетворен во агитацијата на Борис Сарафов, oдносно стремежот кон обединета и неделива независна македонска држава и нација. Понатаму, говори и за тоа кaкo и Србите и Бугарите…

1903_К. П. Мисирков - 'За Македонцките работи', с71
Posted in А3.1 Слика и посока

1903_К. П. Мисирков – ‘За Македонцките работи’, с71

Исечок од книгата каде Крсте Мисирков изнесува за тактичноста на македонските револуционери во македонската борба за независност „iаkо под бугарцkа масkа“. Нешто кое бугарската пропаганда сега сака да го искористи за создавање на метеж во поглед на изјаснувањето на македонските револуционери.

1904.08.12-1906.12.16_Весник 'Револуционерен Лист', Солун
Posted in А3.1 Слика и посока

1904.08.12-1906.12.16_Весник ‘Револуционерен Лист’, Солун

Во списанието „Револуционерен лист“ објавена една случка поврзана со Гоце Делчев и неговите врховистички непријатели.

1944.11.28_партизански весник 'Гоце Делчев'
Posted in А3.1 Слика и посока

1944.11.28_партизански весник ‘Гоце Делчев’

Весник „Гоце Делчев“ – едно гласило на македонските партизани и антифашисти во текот на Втората светска војна.

1908.08.02_Из Возраждојошта се Македонија
Posted in А3.1 Слика и посока

1908.08.02_Из Возраждојошта се Македонија

1923_Календар на Илинденската организација, Софија
Posted in А3.1 Слика и посока

1923_Календар на Илинденската организација, Софија

Календарот на Илинденската организација за 1923 година Личности на алманахот од лево на десно: Кирил и Методиј, Свети Климент, Цар Самоил, Крале Марко, Гоце Делчев, Даме Груев и членови на Врховниот Македонски Комитет од Софија: Трајко Китанчев, Борис Сарафов и Атанас Јанков.

1928.01.25_Списание 'Македонско Дело'
Posted in А3.1 Слика и посока

1928.01.25_Списание ‘Македонско Дело’

Поробен македонски народ.., македонски дух.., македонско национално самосознание.., Македонци.., Македонец.

1914.11.20_Македонски Глас - бескрупулозен неприjател на Македониjа и на словенството, Петроград
Posted in А17.1 ДМК Слика посока А3.1 Слика и посока

1914.11.20_Македонски Глас – бескрупулозен неприjател на Македониjа и на словенството, Петроград

Димитрија Чуповски за Александар и древните Македонци: „… Уште зимоска, по македонските села крстосуваа македонските деjци, борци и водачи што организираа собраниjа, претпоставуваа да собираат потписи под молбата до таткото на сите Словени молеjќи за милостиво застапништво. Тогаш Македонците ги изразиjа своите вистински желби: на древниот македонски престол на Александар Велики, на Самоил и Марко Крале да седне руски кнез….

1903.08.30_Автономна Македонија, Софија
Posted in А3.1 Слика и посока

1903.08.30_Автономна Македонија, Софија

1934_Васил Ивановски Бистришки - „Зошто ние Македонците сме одделна нација“, 'Македонско знаме', Детроит
Posted in А3.1 Слика и посока

1934_Васил Ивановски Бистришки – „Зошто ние Македонците сме одделна нација“, ‘Македонско знаме’, Детроит

Во 1934 година во Детроит, во весникот „Македонско знаме“, Васил Ивановски под псевдоним „Бистришки“ ја пишува статијата – “Зошто ние Македонците сме одделна нација“. Во неа Бистришки детално ги објаснува разликите помеѓу Македонците и соседните народи. Дел од ракописот од фељтонот „Македонската нација и македонското национално сознание“ на Васил Ивановски подготвен во 1934 г.. Првата статија насловена „Што е нација?“…

1914.03.02_Димитрија Чуповски - 'Македонски Голос'
Posted in А3.1 Слика и посока

1914.03.02_Димитрија Чуповски – ‘Македонски Голос’

1905_Весникот 'Дебар' најава за списанието 'Вардар'
Posted in А3.1 Слика и посока

1905_Весникот ‘Дебар’ најава за списанието ‘Вардар’

Весниците “Дебaр” и “Вечерна пошта” го најавуваат печатењето на списанието на Крсте Мисирков “Вардар”, на македонски јазик.