Оддел: А02 Македонски печат

Докази за македонската самобитност од македонскиот новинарски печат.

1908_Крсте П. Мисирков - 'Белешки за јужнославјанската филологија и историја'
Posted in А3.1 Слика и посока

1908_Крсте П. Мисирков – ‘Белешки за јужнославјанската филологија и историја’

Белешки за јужнославјанската филологија и историја“ – Крсте П. Мисирков (1908) Неретко, бугарските пропагандисти ја посочуваат статијава како доказ за наводната „бугарштина“ на Мисирков… но, како и обично, сами си пукаат во нога. Имено, тукa Мисирkов всушност нагласува дека НАЗИВОT ВУЛГАРИ НЕ Е НАРОДНО (етничко) ИМЕ, односно дека е ПОЛИТИЧКИ НАЗИВ. Во една од забелешките на крајот од статијата, тој…

1924_Крсте П. Мисирков - списание 'Илинден'
Posted in А3.1 Слика и посока

1924_Крсте П. Мисирков – списание ‘Илинден’

1924_Крсте П. Мисирков - списание 'Мир'
Posted in А3.1 Слика и посока

1924_Крсте П. Мисирков – списание ‘Мир’

1902.07.02_Борис Сарафов - Орган стороннаков независимој Македонији
Posted in А3.1 Слика и посока

1902.07.02_Борис Сарафов – Орган стороннаков независимој Македонији

„Ние Македонците не сме ни Срби, ни Бугари, ами просто Македонци. Ние ги симпатизираме и едните и другите, кој ќе не ослободи, нему ќе му речеме благодарам, но Србите и Бугарите нека не забораваат дека Македонија е само за Македонците.“

1933.08.03_Весник „Македония“
Posted in А3.1 Слика и посока

1933.08.03_Весник „Македония“

…По повод 30-годишнината од Илинденското македонско востание, и 40-годишнината од МРО, во градот Горна Џумаја со македонска прослава се одбележува настанот, со споменикот и симбол на таа македонска борба за слобода, Македонскиот Четник. Со 5000 присутни, започна панихида за паднатите борци како и молитва на неврокопскиот митрополит Макариј заедно со уште 30 свештеници за живите борци. Меѓу другото, Неврокопскиот митрополит…

1902.12_Македонско Ослободително Дело - Дончо Војвода со рускиот вицеконзул
Posted in А3.1 Слика и посока

1902.12_Македонско Ослободително Дело – Дончо Војвода со рускиот вицеконзул

Дончо војвода: „Македонците покрај пушката и Бога, се надева најмногу на Русија“ Во декември 1902 година Тодор Хаџи Тошев од Прилеп публикува еден разговор на рускиот вицеконсул во Пловдив Сергеј Андреевич со македонскиот ајдутин и революционер Дончо војвода од село Палат, Поринска Македонија. (“Разговор на Пловдивския руски вице-консул г. Сергей Андреевич с Дончо войвода в Кюстендил”, публикувано в сп. “Сборник…