Оддел: А03 Македонска книжевност

Докази за македонската самобитност од македонската книжевност.

1913.12.22_Списание - 'Македонски Глас', бр8, год2
Posted in А2.1 Слика и посока

1913.12.22_Списание – ‘Македонски Глас’, бр8, год2

Песни за Македонците Со Господ напред Македонци, со верба в Бога Земајте оружје в рака И дајте завет пред нашиот праг Да го зачуваме домот драг. Нашиот дом е татковината, Целата земја. Сал чемер и јад пируваат Насекаде во неа царуваат. Прадедовци, дедовци, И внуците плачат Да го избркаме непријателот Да си го спасиме домот. Под свето знаме Газиме напред…

1900-_Македонска химна од 19 век
Posted in А2.2 Само слика

1900-_Македонска химна од 19 век

1953_Дино Г. Ќосев - 'Илинденско Востание'
Posted in А2.1 Слика и посока А24.5 Дела и Настани

1953_Дино Г. Ќосев – ‘Илинденско Востание’

Дино Георгиев Ќосев (Кукуш, 1901 – Софија, 1977) е македонски учен и општественик во Бугарија. Член на БКП и уредник на весникот “Работническо дело” (1950-1966). Соработува и со ВМРО (обединета). извор

1923_Георги Баждаров - 'Духот на Македонија'
Posted in А2.1 Слика и посока

1923_Георги Баждаров – ‘Духот на Македонија’

Ѓорѓи Баждаров македонски револуционер, деец на Македонската револуционерна организација и Внатрешната македонска револуционерна организација. Георги Баждаров е роден на 8 сечко 1881 во серското село Горно Броди, тогаш во Османлиското Царство. Од 1919 до 1923 година е главен уредник на весникот „Македонија“. Во 1923 година ја издава книгата „Духот на Македонија“ „ДУЪХЪТЪ НА МАКЕДОНИЯ“ „Од кога светот светува и постои…

1845_Јеромонах Атанас Македонец - 'Пресказание на Голем Александр', Венеција
Posted in А2.1 Слика и посока

1845_Јеромонах Атанас Македонец – ‘Пресказание на Голем Александр’, Венеција

Атанас Македонец — Јеромонах, македонски православен јеромонах, патеписец, творец на едно од најраните дела од македонската книжевност посветено на Александар Македонски. Творец е на пишаното дело „Пресказание на Голем Александр“, објавено во Венеција во 1845 година. Ова дело е пишувано на Македонски јазик користејќи две азбуки: грчка азбука и македонско-кирилична азбука. На Македонски говор, на Македонски јазик.  

1824.02_Христе Хаџи Константинович, македонски јазик, Прилеп
Posted in А2.2 Само слика

1824.02_Христе Хаџи Константинович, македонски јазик, Прилеп

Македонците пред четири века имале наменски прирачници во кои со образец било објаснето како треба да се изгледа секое писмо во зависност од тоа на кого му се испраќа. Според овие прирачници, или писмовници, секој можел да види како се пишува писмо до пријател, до кнез, принц, крал, монах, трговец, итн. Во Македонија постојат повеќе вакви сочувани писмовници од 16…

1879_Ѓорѓија Пулевски (охрабрување на Македонците со древното минато)
Posted in А2.2 Само слика

1879_Ѓорѓија Пулевски (охрабрување на Македонците со древното минато)

Слово на Кирил Философ откако ги покрстил Бугарите
Posted in А2.2 Само слика

Слово на Кирил Философ откако ги покрстил Бугарите

“… Старче безумни Бугарите се човекојадци жив ќе те изедат пред да ги покрстиш. Толку се диви што живо месо јадат и живо дете од мајка крадат …“

1894_Раселувањето на Македонците
Posted in А2.2 Само слика

1894_Раселувањето на Македонците

Положбата на нас Македонците во последниов период сè повеќе се влошува… соседните ослободени држави го прибираат македонското население, од кое што половината не се ни враќа на својата земја, а нив ги заменуваат заселници турци и черкези – маџири. Османлиските власти дозволуваат да се разгоруваат разните пропаганди на соседите, дозволуваат разни убиства и грабежи врз христијанското население. Сето тоа јасно…

1870+_Ѓорѓија Пулевски (за македонската самостојност и древност)
Posted in А2.1 Слика и посока

1870+_Ѓорѓија Пулевски (за македонската самостојност и древност)

За посебноста на македонскиот народ и неговото потекло од славните Александар и Филип.

1860_Константин Миладинов - 'Цариградски вестник', бр 174
Posted in А2.1 Слика и посока

1860_Константин Миладинов – ‘Цариградски вестник’, бр 174

„… Подобро уште сто години ако сме на мака да не владеат Грчки владици отколку вакви Бугари волци …“

1948-1949_Пандо Вајновски - 'Демократската армија и Македонците', Н.О.Ф.
Posted in А2.1 Слика и посока

1948-1949_Пандо Вајновски – ‘Демократската армија и Македонците’, Н.О.Ф.

Записи на полковник Пандо Вајновски eдинствениот Македонец командант на бригада за Демократската Армија на Грција – ДАГ и т.н. „Граѓанска војна“ во Грција.  

1929_Петар Манџуков - 'Предвесници на бурата'
Posted in А2.1 Слика и посока

1929_Петар Манџуков – ‘Предвесници на бурата’

Запишано во делото „Предвесници на бурата“ на македонскиот револуционер Петар Манџуков. Првпат е објавена во 1993 во Франција. Објавена на македонски 1997. Исечокот за Никола Малешевски е од бугарското издание на (pdf).

1860-1930+_Михаил Сматракалев за народниот отпор против бугаризирањето
Posted in А2.1 Слика и посока

1860-1930+_Михаил Сматракалев за народниот отпор против бугаризирањето

Михаил Сматракалев: пишува за македонскиот народ кој со недоверба ги пречекувал бугарските наметнувања исто како и грчките. Се повикува на запис за македонскиот отпор во песна oбјавена од Константин Миладионов во весникот „Цариград“ уште во 1860 год.

1566-1599_Јаков Крајков
Posted in А2.1 Слика и посока

1566-1599_Јаков Крајков

Меѓу совремeниците на дон Педро Охмучевиќ ( р. ? – у. 1599) се Јаков Крајков „от пределех македонских“ и Јаков „от Македоние“. Првиот, на еден печатен псалтир запишал: „Аз Јаков от пределех македонских, од места зовом Софија, Крајков син… И аште кому која потреба, в’схоштет от светих книг, то вса сија сут принесена в места Скопје, у Кара Трифуна.“ Вториот,…