Оддел: А9.2 Само слика

Докази за македонската самобитност од СВЕТСКИОТ ПЕЧАТ со изворна слика, но без посока за времето или потеклото на документот.

1903+_Сликовница - Крушевското знаме
Posted in А9.2 Само слика

1903+_Сликовница – Крушевското знаме

1900~_Македонски бомбаши
Posted in А9.2 Само слика

1900~_Македонски бомбаши

МАКЕДОНСКИ ФРЛАЧИ НА БОМБИ. Краток опис: Македонските востаници кои се борат со турските војски како најделотворно оружје користеле рачни бомби. Опишан е составот на бомбите и начинот на кој се палеле непосредно пред фрлањето. Ова оружје посебно било делотворно во планинските борби и ималп силно деморализирачко дејство врз непријателските сили. Начинот на палење на бомбите пред нивното фрлање зборува за…

1941-1945.08.30_Daily News, West Leederville (J. S. Marian)
Posted in А9.2 Само слика

1941-1945.08.30_Daily News, West Leederville (J. S. Marian)

Новинската вест зборува за присилната хеленизација врз Македонците кои се нашле во грчкиот дел од Македонија. На крајот се наведува дека од извештаите од Титовите партизани се дознава дека народот се борел за слободна и обединета Македонија.

1903.09.06_Сликовница 'Soleil du Dimanche'
Posted in А9.2 Само слика

1903.09.06_Сликовница ‘Soleil du Dimanche’

„…  Македонија во оган: турските трупи во Битола го гаснат огнот од бомбите на Македонските револуционери …“

1900+.03.31_London Times - New York Times - Novoe Vremya
Posted in А9.2 Само слика

1900+.03.31_London Times – New York Times – Novoe Vremya

Статија насловена „Русија нема да има помогне на Македонците“ пренесува званичен руски став дека независно од агитацијата од македонските патриоти Русија нема да биде навлечена да се замеша во политичките состојби во Македонија.

1954+_What is in a language
Posted in А9.2 Само слика

1954+_What is in a language

Весникот известува за југословенско-бугарските дипломатски спорови околу македонскиот јазик и за постоењето на негирани македонски малцинства во Бугарија и Грција.

1900-_Новинарска статија за 1850_Edmund Spencer - 'Travels in European Turkey'
Posted in А9.2 Само слика

1900-_Новинарска статија за 1850_Edmund Spencer – ‘Travels in European Turkey’

1920~_Todor Alexandroff, le chef des revolutionaires Macedoniens
Posted in А9.2 Само слика

1920~_Todor Alexandroff, le chef des revolutionaires Macedoniens

Во оваа статија како и во целата светската јавност Тодор Александров бил сметан како што и се претставувал за македонски водач кој се бори за ослободување на македонскиот народ. Надворешното произнесување под притисок на стремежите на македонскиот народ не било во согласност со внатрешните чувства што може да се согледа од неговите приватни документи како и од неговото однесување кон…

1918_Македонци во фолклорна облека
Posted in А9.2 Само слика

1918_Македонци во фолклорна облека

Слика од светската штампа под која стои: „Македонци во фолклорна облека“. И покрај силната политичка негаторска пропаганда од нашите соседи која се одразувала на односот на светската штампа кон Македонците, големата присутност на употребата на зборот Македонци укажува за националната раздвоеност на Македонците на ниво на народ.

1904_Македонски јазик во американска штампа
Posted in А9.2 Само слика

1904_Македонски јазик во американска штампа

Вишанов од Македонија кој ќе раскажува некои македонски необичности и ќе пее на македонски и бугарски јазик.

1900+_An appeal to civilization
Posted in А9.2 Само слика

1900+_An appeal to civilization

„Херојските напори на Македонците за себе си да се ослободат од турската суровост.“ Една цртежна слика од светската штампа со наслов: „Повик до цивилизацијата“ каде што е претставен турски војник како ја измачува Македонија претставена како девојка која повикува за помош кон големите сили додека тие меѓусебно за забавуваат. Долу под сликата стои: „Херојските напори на Македонците за себе си…

1906.04.17_Bulgarian outrages - Macedonian incinerated
Posted in А9.2 Само слика

1906.04.17_Bulgarian outrages – Macedonian incinerated

Пробугарските врховисти ги напаѓаат Македонците. Запалиле жива жена и нејзините две мали деца затоа што му дале гостопримството на Јане Сандански.

1912.11.27_Bernard Partridge - 'Macedonia, Freedom at last' (drawing)
Posted in А9.2 Само слика

1912.11.27_Bernard Partridge – ‘Macedonia, Freedom at last’ (drawing)

Македонија конечно слободна! Ослободувањето на Македонија од тиранијата на Турците, конечно е постигнато. Свесни и чувствителни луѓе припадници на разни народи знаеле и јавно го изнесувале сочувствувањето со посебно тешките страдања кои низ историјата ги имал македонскиот народ.

1906.05.23_Macedonia Prepares for the Establishment of a Socialist Republic
Posted in _Избор А9.2 Само слика

1906.05.23_Macedonia Prepares for the Establishment of a Socialist Republic

Во 1906 година ВМРО и нејзиниот началник Даме Груев, постојано спротивставувајќи се на бугарските тежнеење за анексија, сакаа во Македонија да воспостават „Социјалистичка Република“ како нулкеус на идна Балканска Федерација.

1920+_Тодор Александров (македонски револуционерен предводник)
Posted in А9.2 Само слика

1920+_Тодор Александров (македонски револуционерен предводник)