1941-1945.08.30_Daily News, West Leederville (J. S. Marian)

1941-1945.08.30_Daily News, West Leederville (J. S. Marian)

Новинската вест зборува за присилната хеленизација врз Македонците кои се нашле во грчкиот дел од Македонија. На крајот се наведува дека од извештаите од Титовите партизани се дознава дека народот се борел за слободна и обединета Македонија.