Оддел: А09 Светски печат

Докази за македонската самобитност потврдено со изворни слики од СВЕТСКИОТ НОВИНАРСКИ ПЕЧАТ.

1878.05.04_Hancock Herald
Posted in А9.1 Слика и посока

1878.05.04_Hancock Herald

За време на руско-турската војна 1878 и општите балкански востанија за ослободување од Османлиска Турција се споменуваат Македонци, Грци, Срби, Муслимани и Тракијци. Бугарите сѐ уште не се ни целосно довообличени од руската дипломатија како Бугари и не се целосно познати како такви. Така наместо Бугари во статијата се именувани како Тракијци.

1944.03.03_Hamilton Spectator
Posted in А9.1 Слика и посока

1944.03.03_Hamilton Spectator

Иако бугарската Влада била сѐ уште профашистичка, поради наближувањето на Црвена Армија, се обидела да се направи пријател, така што давале согласност за ослободување на Македонија, на која Тито ѝ ветил целосна самостојност после војната. „… Триумфите на Црвената Армија ја ослабеле Бугарската Влада исто така како што Маршал Тито им вети на Македонците целосна автономија после војната …“ „……

1832.05.18_Frederick Herald
Posted in А17.1 ДМК Слика посока А9.1 Слика и посока

1832.05.18_Frederick Herald

Исклучително стар новинарски запис во кој може да се види дека творецот на статијата Македонците ги заведува одвоени од Грците како и од другите древни народи. „… РОЛИНСТОВА ИСТОРИЈА. – Древната историја на Египќаните, Картагинците, Асирците, Бавилонците, Медејците и Персијците, Македонците и Грците од Чарлс Ролинс …“ ROLLIN’S HISTORY. — The ancient History of the Egyptians, Carthage nians, Assyrians, Babylonians,…

1885.10.05_Chester Times, Chester, Pennsylvania
Posted in А9.1 Слика и посока

1885.10.05_Chester Times, Chester, Pennsylvania

„… Ако стане пошироко познато или верувано, дека војската постои само на хартија, Србите, Албанците, Македонците и Грците ќе се кренат како еден човек. …“ Од цитатот произлегува дека ако Турците покажеле слабост наведените народи (меѓу кои и Македонците) ќе се кренат на бунт ‘како еден’ против турската власт. Во продолжение целата новинарска статија.   Посочила: DragonGirl

1861.12.27_Burlington Weekly Hawk Eye
Posted in А17.1 ДМК Слика посока А9.1 Слика и посока

1861.12.27_Burlington Weekly Hawk Eye

Војските на Александар на Граник составени од Македонци и Грци. Ако Македонците биле Грци тогаш не би имало потреба да се наведуваат одвоено.

1885.06.20_Waterloo Daily Courier
Posted in А17.1 ДМК Слика посока А9.1 Слика и посока

1885.06.20_Waterloo Daily Courier

Арбела П.Х. 331. Персијците се победени од Македонците и Грците под Александар Велики. Крај на персиската империја.

1904.03.18_The Tacoma Times - History of Macedonia
Posted in А17.1 ДМК Слика посока А9.1 Слика и посока

1904.03.18_The Tacoma Times – History of Macedonia

Вероучение - Поука 03
Posted in А9.3 Само посока

1924.09.24_Tribune de Genève

„… Со своите високи квалитети, и покрај физичките страдања поради болест, која не простува, Александров беше станал легендарен конспиратор, кој дејствуваше неуморно на планините во Македонија. Неговата врховна цел беше независноста на Македонија, која во една самостојна држава ќе ги вклучи деловите кои сега припаѓаат на Југославија, Грција и Бугарија, и така создавање на еден нов фактор за мир и…

1912.11.27_Bernard Partridge - 'Macedonia, Freedom at last' (drawing)
Posted in А9.2 Само слика

1912.11.27_Bernard Partridge – ‘Macedonia, Freedom at last’ (drawing)

Македонија конечно слободна! Ослободувањето на Македонија од тиранијата на Турците, конечно е постигнато. Свесни и чувствителни луѓе припадници на разни народи знаеле и јавно го изнесувале сочувствувањето со посебно тешките страдања кои низ историјата ги имал македонскиот народ.

1906.05.23_Macedonia Prepares for the Establishment of a Socialist Republic
Posted in _Избор А9.2 Само слика

1906.05.23_Macedonia Prepares for the Establishment of a Socialist Republic

Во 1906 година ВМРО и нејзиниот началник Даме Груев, постојано спротивставувајќи се на бугарските тежнеење за анексија, сакаа во Македонија да воспостават „Социјалистичка Република“ како нулкеус на идна Балканска Федерација.

1920+_Тодор Александров (македонски револуционерен предводник)
Posted in А9.2 Само слика

1920+_Тодор Александров (македонски револуционерен предводник)

1903.08.10_The New York Herald
Posted in А9.1 Слика и посока

1903.08.10_The New York Herald

Македонците се борат до смрт. Револуционерниот комитет прогласи движење, кое ќе заврши само со автономија или истребување. ————————————————– Macedonians to fight till death. Revolutionary Committee declares movement, will only end with autonomy or extermination.

1903.02.16_The Hawaiian Star
Posted in А9.1 Слика и посока

1903.02.16_The Hawaiian Star

Македонското Илинденско востание беше против бугарските национални интереси, а Бугарија беше против Илинденското востание … Офицери од македонско етничко потекло уапсени неколку месеци пред македонското востание. The Macedonian Ilinden Uprising was against the Bulgarian national interests and Bulgaria was against the Ilinden Uprising… Officers of Macedonian ethnic origin arrested a few months before the Macedonian insurrection.

1903.11.18_Shiner Gazette
Posted in А9.1 Слика и посока

1903.11.18_Shiner Gazette

Поголем број на офицери од „… македонска националност …“ биле откриени и 14мина од нив отстранети од бугарската војска затоа што биле фатени писма од кои се открило дека правеле заговор како да предизвикаат судири на границите со Турција, за Бугарија и Србија да влезат во војна со Турција.

1903.02.28_The Courier, p7, i7, Linkoln Nebraska
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1903.02.28_The Courier, p7, i7, Linkoln Nebraska

„… војските се подготвуваат да налеваат на југ наводно за да ги исправат грешките врз Македонците и Албанците, но во суштина да го воспостават побарувањето од Русија да владее со Босфорот и австриското (барање) на таква територија која може да се смета за неопходна за воспоставување на уште едно добро пристаниште на Јадранот и други предности далечински погледнато во тој…