Оддел: А09 Светски печат

Докази за македонската самобитност потврдено со изворни слики од СВЕТСКИОТ НОВИНАРСКИ ПЕЧАТ.

1909.06.03_The Mail Milford, Milford Iowa, p4
Posted in А9.1 Слика и посока

1909.06.03_The Mail Milford, Milford Iowa, p4

Султанот Абдул Хамид извршил голем број на убиста при што „… Бугари, Румелијци, Црногорци, Срби, Македонци, Грци, Албанци Христијани и Ерменци сите ја почувствувале жештината на Абдул Хамидовата страст за крв …“ Посочила: DragonGirl

1912.01.08_The Indianapolis Star, Indiana, p12
Posted in А9.1 Слика и посока

1912.01.08_The Indianapolis Star, Indiana, p12

Учество на повеќе националности во прославата на Божик во Домот на Доселениците. Меѓу кои се споменуваат и Македонците. „… Претставници на националности кои присуствува беа Романци, Македонци, Срби, Грци, Руси, Бугари, Црногорци и Албанци. …“ Посочила: DragonGirl

1911.01.26_The Cedar Rapids Evening Gazette, Cedar Rapids, Iowa, p12
Posted in А9.1 Слика и посока

1911.01.26_The Cedar Rapids Evening Gazette, Cedar Rapids, Iowa, p12

Во новинарскиот напис се навестува доаѓање на поголем број доселеници од Русија и балканските држави. „… Тие ќе бидат најмногу Руси, Срби, Хрвати, Македонци, Словаци и Грци …“   Посочила: DragonGirl

1910.03.08_The Fort Wayne Sentinel, Fort Wayne, Indiana, p10
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1910.03.08_The Fort Wayne Sentinel, Fort Wayne, Indiana, p10

„… Варшавскиот Сојуз вели дека Пенсилваниско претпријатие ќе најде цела војска од Македонци, Грци, Италијанци, Сиријци и Бугари во тоа место и се припрема за нив да изгради дом (работнички дом н.з.) за да спијат и да се хранат веднаш западно од улицата Скот …“ Работниците доселеници биле потребни за изградба на железничка линија, што било работа која Американците не…

1939.04.01_The Advocate, Newark, Ohio, p3
Posted in А9.1 Слика и посока

1939.04.01_The Advocate, Newark, Ohio, p3

„… Беше објавено дека Романците, Македонците, Грците, Бугарите и Србите се поканети да присуствуваат …“ Меѓу другите националности покана и за Македонците да присуствуваат на црковната служба организирана во романска православна црква.   Посочила: DragonGirl

1914.08.16_The Atlanta Constitution, Georgia, p27
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1914.08.16_The Atlanta Constitution, Georgia, p27

Се спомнува замислата за создавање на Балканска федерација од народите кои се во рамките на Турција под европска заштита слична како таа што е дадена на Швајцарија. „… Голема штета е дека Србите, Бугарите, Македонците и Грците не поседуваат морална и интелектуална моќ да видат дека таква федерација ќе им овозможи и нивна безбедност и безбедноста на Европа. …“  …

1903.09.21_The San Francisco Call
Posted in А9.1 Слика и посока

1903.09.21_The San Francisco Call

„… Наместо тоа тој (Султанот н.з.) ќе предложи мешани комисии, составени од Турци, МАКЕДОНЦИ, Бугари, Грци и Власи да ги администрираат провинциите …“   Посочила: DragonGirl

1938.10.14_Las Vegas Optic, New Mexico, p46
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1938.10.14_Las Vegas Optic, New Mexico, p46

Извадок: „… Биле преземени мерки очигледно главно против одметничкото ВМРО, организација на МАКЕДОНЦИ екстремисти кои сакаат автономна држава вклучувајќи 2 милиони МАКЕДОНЦИ кои сега живеат во Бугарија, Југославија и Грција. …“   Посочила: DragonGirl

1908.04.21_The Washington Post, p27
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1908.04.21_The Washington Post, p27

Телеграма во име на 10 000 МАКЕДОНЦИ била испратена до Претседателот (Теодор н.з.) Рузвелт барајќи од него да застане во полза на Македонската автономија и заблагодарувајќи му се за проширеното гостопримството за Македонците.   Посочила: DragonGirl

1897.04.23_The Brooklyn Daily Eagle - Trouble in the rear, p6
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1897.04.23_The Brooklyn Daily Eagle – Trouble in the rear, p6

  „… Секој пријател на Грција ќе се надева дека не само Бугарите туку и Македонците и Албанците исто така ќе бараат наплата за нивните поплаки и ќе се закануваат да ги мобилизираат своите трупи сѐ додека султанот не се согласи со нивните желби. Пријателите на Грција нема да жалат ако султанот одбие да го направи она кое Бугарите и…

1913.02.10_Winnipeg Free Press
Posted in А9.1 Слика и посока

1913.02.10_Winnipeg Free Press

„… Допис до весникот од Константинопол известува дека нагодувањата за прогонот на Енвер Бег исто така ќе доведат и водат до предизвикување апсења на Грци, Бугари и Македонци кои најверојатно ќе бидат испратени надвор од земјата. …“

1908.12.31_The Winchester News
Posted in А9.1 Слика и посока

1908.12.31_The Winchester News

  „… Со Грците, Русите, Србите, Бугарите и Македонците кои сите припаѓаат на Грчката Соборна црква Нова Година е една од најпријатните ако не и најпријатна прослава во годината. …“

1925.04.29_Chillicothe Constitution, p40880, Missouri
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1925.04.29_Chillicothe Constitution, p40880, Missouri

„… Македонците продолжуваат со нивната политика да ги провоцираат прво Србите, потоа Бугарите со надеж дека еден ден додека тие двајца се расправаат Македонија ќе избега со посакуваната коска на независност …“   Посочила: DragonGirl

1933.01.16_Time Magazine - Sister Catherine is a good Macedonian
Posted in А9.3 Само посока

1933.01.16_Time Magazine – Sister Catherine is a good Macedonian

Bulgaria: Good Macedonian For six years Sister Catherine Konstantinoff, 26, has been a nurse in Alexander Hospital, Sofia. Renowned for herdevotion, her skill, her quiet bedside manner, not long ago she was promoted to ward matron. Sister Catherine is a good Macedonian. . . . Fortnight ago Christo Trojanoff and Ivan Petroff, also Macedonians, strolled past the Royal Palace in hunting clothes,…

1890.06.20_The Omaha Daily Bee
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1890.06.20_The Omaha Daily Bee

Во весникот се зборува за затворениците по турските затвори. Христијанските затвореници биле составени од „… Грци, Бугари и Македонци. …“. Посочила: DragonGirl