Оддел: А09 Светски печат

Докази за македонската самобитност потврдено со изворни слики од СВЕТСКИОТ НОВИНАРСКИ ПЕЧАТ.

1899.02.23_The Lincoln Evening News - Turks Levy tribute on helpless Macedonians
Posted in А9.1 Слика и посока

1899.02.23_The Lincoln Evening News – Turks Levy tribute on helpless Macedonians

„ТУРЦИТЕ ИМ НАМЕТНУВААТ ПРИДОНЕСИ НА БЕСПОМОШНИТЕ МАКЕДОНЦИ Виена, Сеч. 23. – Дознаено е дека Турски службеници во провинцијата Македонија, кои не добиле плата за неколку месеци, подигнуваат приходи со затворање на имашни Македонци, кои се отпуштаат само со исплата на тешка откупнина. Ова додава гориво на револуционерното движење во Македонија.“

1897.03.14_The New York Times - Macedonians and Turks fight
Posted in А24.5 Дела и Настани А9.1 Слика и посока

1897.03.14_The New York Times – Macedonians and Turks fight

„… Борба на Македонци и Турци. Лондон, Цутар 13.— Известување од Константинопол тврди дека се случила борба во близина на Гравена помеѓу поголем број на Македонски востаници и единица од турските војски. Недостасуваат подробности за борбата. …“   „… Macedonians and Turks Fight. LONDON, March 13.—A dispatch, from Constantinople states that fighting has oc- curred near Gravena between a number…

1897.03.05_The New York Times - Greece ready for war
Posted in А9.1 Слика и посока

1897.03.05_The New York Times – Greece ready for war

„… GREECE READY FOR WAR. ARIS, March 4.— It is reported that the Government is making1 preparations to order the mobilization of the Mediterranean reserve squadron, which will be sent to the Levant, under command of Admiral Hu-ɪnann. Le Jour publishes a dispatch from its correspondent at Atnens containing a report of an interview with King George of Greece, in…

1896.05.07_Adams County Union, (Corning Iowa) - Macedonians and Prodigals meet
Posted in А9.1 Слика и посока

1896.05.07_Adams County Union, (Corning Iowa) – Macedonians and Prodigals meet

„… Македонци и Блудници Собир. Во понеделникот вечерта во домот на пречесна и госпоѓа В. O. Ален беше дадена пријатен и неформален прием на Македонци и Блудници. Од таму Друштвото објаснуваше дека Македонците е клас од мажи во училиштето на M. E. Сабат, кои ги учи учи г-ѓа Ален, но никогаш претходно немало сознание за постоење на „блудниот“ клас. Ова…

1896.01.24_The Democrat, Smeth Port PA - An appeal to the czar
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1896.01.24_The Democrat, Smeth Port PA – An appeal to the czar

Повик до рускиот цар за како што им помогнал на Бугарите, кои без руската помош сѐ уште ќе биле под турско дивјаштво, исто така да им се помогнел на Македонците и Ерменците, кои сѐ уште не се слободни како Бугарите. Што не било rуска туку е по aнглиска вина. „… Бугарите сѐ уште би биле жртви на турското дивјаштво; и…

1885.07.29_The Galveston Daily News - Macedonian success
Posted in _Избор А24.5 Дела и Настани А9.1 Слика и посока

1885.07.29_The Galveston Daily News – Macedonian success

„МАКЕДОНСКИ УСПЕХ. … Македонците, после остар судир со Турските војски го зазеле градот Мендик (Мелник н.з.), југозападно од Неврокоп. Победниците ги изгореле телеграфската станица и Турскиот главен штаб. … Портата има намера да испрати документи кои се во нивен посед до големите сили како доказ дека Македонското востание е плод на Руските агенти и енергија. … освен со собир на…

1885.05.08_The Galveston Daily News
Posted in _Избор А9.1 Слика и посока

1885.05.08_The Galveston Daily News

„… на руското влијание врз Балканскиот полуостров. Писмата од Софија, тврдат дека бугарските агенти се страстно вклучени во делото за поттикнување на руските засегања како востание меѓу Македонците, Бугарите и Албанците во пресрет на било кое движење на австриските и грчките војски од север и југ. …“

1874.01.04_Edinburgh Weekly Journal
Posted in А17.1 ДМК Слика посока А9.1 Слика и посока

1874.01.04_Edinburgh Weekly Journal

„… ДРЕВНАТА ИСТОРИЈА на ЕГИПЌАНИТЕ, Картагинците, Асирците, Бавилонците, Медејците и Персијците, Македонците, и Грците. …“

1861.01.26_Dawson's Daily Times
Posted in А17.1 ДМК Слика посока А9.1 Слика и посока

1861.01.26_Dawson’s Daily Times

„… Обесправена, од пред дваесет и три векови од нејзините природни поседници, таа ги видела своите плодни полина како наизменичен плен на Персијците, Македонците, Римјаните, Грците, Арапите и Тартарите. …“