Оддел: А11.1 Слика и посока

0600 – 0700 « 2014_Clifford R. Backman - ’The Worlds of mediaeval Europe‘, III, Oxford
Posted in А11.1 Слика и посока

0600 – 0700 « 2014_Clifford R. Backman – ’The Worlds of mediaeval Europe‘, III, Oxford

Онолку колку што можеме да го разбереме напишаното, овој современ британски историчар во оксфордско издание тврди дека кога Славајните дошле, тука веќе имало Срби, Хрвати и Македонци. Со кои се претопиле и измешале, но му го наметнале јазикот. „… Воениот сојуз со Аварите им даде снага да пречекорат на Византиска територија. Бандите од Славјанските авантуристи стигнале до Егејско Море до…

1923.10.23_Baron Rose - ’Forty years of diplomacy‘, New York
Posted in А11.1 Слика и посока

1923.10.23_Baron Rose – ’Forty years of diplomacy‘, New York

„… Исто така има во Македонија народ кои одбиваат да се сметаат ниту како Срби, ниту Бугари, и кои сакаат да бидат просто Македонци. …“ Посочил: Пољакот од Македонија

1997_John Shea - 'Macedonia and Greece - The struggle to define a New Balkan Nation'
Posted in _Избор А17.1 ДМК Слика посока А20.1 Слика и посока А11.1 Слика и посока

1997_John Shea – ‘Macedonia and Greece – The struggle to define a New Balkan Nation’

„Постојат докази дека Славјаните од Македонија се нарекувале себе си ‘Македонци’ уште во 10 век. Истовремено Византиските цареви започнале да ги викаат Македонските Славјани ‘Македонци’, затоа што тие станале политички најзначајното население во подрачјето. Пишуваните докази и опстанати круни (crests ?) од 16 век ја истакнуваат Македонската посебност од другите Балкански територии. Кога другите Балкански држави се бунат против Турците…

1996_Paul R. Magosci - ’The History of Ukraine, The land and its peoples‘, Seattle
Posted in А11.1 Слика и посока

1996_Paul R. Magosci – ’The History of Ukraine, The land and its peoples‘, Seattle

„… Едно нешто е сигурно: пишуваниот јазик на Киевска Русија не бил заснован на ниту еден од зборуваните јазици или наречја на жителите. Со други зборови, немал основа во ниеден од Источно Славјанските наречја, ниту е гранка од препоставен постар облик на Украински, Белоруски или Руски. Туку бил книжевен јазик, познат како ‘Стар Црковно Славјански’ изворно заснован на наречјата од…

-0133 « 1878_Fanny Janet Blunt - ’The people of Turkey‘
Posted in А11.1 Слика и посока

-0133 « 1878_Fanny Janet Blunt – ’The people of Turkey‘

Често пати грчките пропагандисти користат податоци кои во негирањето на македонскиот народ ги претставуваат како да се во нивна полза но при подобар преглед излегува дека тоа воопшто не е така. Еве еден таков извадок: Во Тракија и Македонија, каде хеленската крв и својства преовладуваат и хеленското влијание посилно се чувствува, луѓето себе си се нарекуваат Тракијци и Македонци, повеќе…

1844_Charles Rollin - 'Ancient history in IV volumes', vol I, pg414
Posted in А11.1 Слика и посока

1844_Charles Rollin – ‘Ancient history in IV volumes’, vol I, pg414

Macedonia. It was a long time before the Greeks had any great regard to Macedonia. Her kings living retired in woods and mountains, seemed not to be considered as a part of Greece. They pretended, that their kings, of whom Caranus was the first, were descendants from Hercules. Philip and his son Alexander raised the glory of this kingdom to…

1444_Антонио де Бонфини - ’Историја на Унгарците‘
Posted in А11.1 Слика и посока

1444_Антонио де Бонфини – ’Историја на Унгарците‘

Во време кога на Балканот веќе се присутни Турците за време на крстоносен поход унгарски летописец запишува Македонци како жители јужно од Бугарија. Истиот летописец Бугарите ги определува како славјански народ со ист корен како Пољаците. Посочил: Пољакот од Македонија

1908_Allen Upward - ’The east end of Europe‘, pg.202-204, London
Posted in А11.1 Слика и посока

1908_Allen Upward – ’The east end of Europe‘, pg.202-204, London

„… Во Владово (Воденско), првото село, стигнавме по 2 часа јавање… Побарав да го повикаат човекот кој изгледа беше водечки човек на тоа место и тој дојде во стражарската куќичка и слободно одговори на моите прашања во присуство на еден турски капетан. Прашав на кој јазик зборуваат тие, а мојот грчки преведувач невнимателно преведе ‘булгаре’, а човекот всушност рече ‘македонски!’….

1919_Harold W. V. Temperlay - ’History of Serbia‘, London
Posted in А11.1 Слика и посока

1919_Harold W. V. Temperlay – ’History of Serbia‘, London

„… Сигурно е дека грото од македонското население се Словени – на ниеден начин не е сигурно дека се Бугари. Има многу нешта натаму да се каже за гледањето дека стварното население не е ни бугарско ни српско, туку на пола пат …“ Посочил: Пољакот од Македонија

1877_J. D. O'Connor - ’History of Turkey‘, Chicago
Posted in А11.1 Слика и посока

1877_J. D. O’Connor – ’History of Turkey‘, Chicago

„…Бугарија … Бугарите општо се сметани за Угриски народ, поврзани со Унгарскиот, но зборуваат Словенски јазик кој тие го научиле после нивното доаѓање на запад. … Румелија … Жителите се расна мешавина или поточно мешавина од раси, Грци, Романизирани Грци или Грко-Романци, Грцизирани Словени, Македонци, Бугари, Срби и Турци. Некои прават Румелија да се совпаѓа со голема Тракија, погоре означена,…

1100-1250_Robert Fossier - ’The Cambridge illustrated history of the Middle Ages‘, Cambridge
Posted in А11.1 Слика и посока

1100-1250_Robert Fossier – ’The Cambridge illustrated history of the Middle Ages‘, Cambridge

„… Во времето на првиот Нормански напад на Албанија, ние веќе најдуваме од Македонски Словени, Турци, Сарацени, Руски Варангинци и Нормански контингенти во царската војска. …“ Посочил: Пољакот од Македонија

1084_Orderic Vitalis - ’The Ecclesiastical History of England and Normandy‘, vol.II, London
Posted in А11.1 Слика и посока

1084_Orderic Vitalis – ’The Ecclesiastical History of England and Normandy‘, vol.II, London

„… Во меѓувреме, граѓаните на Дурацо, земајќи во сметка дека Норманите продреа длабоко во Бугарија и имаа одземено со силата на оружјето неколку покраини од Византиското царство, и како што беа целосно отсечени од добивање припомош од Тракијците, МАКЕДОНЦИТЕ и сите нивни соседи, започнаа да ја губат самодовербата и се советуваа меѓу себе како би можеле најдобро да избегаат од…

1927_Николлй Дурново - 'Введение в Историю Русского Язика', част 1, Брно
Posted in А11.1 Слика и посока

1927_Николлй Дурново – ‘Введение в Историю Русского Язика’, част 1, Брно

Македонскиот најблизок до првичниот кирило-методиевски јазик. Посочил: Poljakot od Makedonija

2013.12.01_Keith Brown - 'Loyal Unto Death - Trust and Terror in Revolutionary Macedonia'
Posted in А11.1 Слика и посока

2013.12.01_Keith Brown – ‘Loyal Unto Death – Trust and Terror in Revolutionary Macedonia’

Пренесени зборови на Гоце Делчев: „… Ние Македонците имаме многу непријатели и мораме да се бориме со сите од каде и да доаѓаат. Првенствено, врховистите се наши непријатели. Тие се лојални слуги на Кралот Фердинанд и иако се Македонци не работат за Македонија, туку за него. …“ Посочил: Слобода или Смрт

1913_Georges Gaulis - 'La Ruine D’Un Empire', Paris
Posted in А11.1 Слика и посока

1913_Georges Gaulis – ‘La Ruine D’Un Empire’, Paris

„… Еден Македонец од Софија, Ѓорѓи Делчев велеше… Движењето е македонско, а не бугарско. [Македонците] ја истакнуваа својата улога – како слободниот дух на Македонецот да можеше да го стори тоа без туѓи влијанија. …” Посочил: Слобода или Смрт