Оддел: А19.1 Слика и посока

Податоци поткрепени СО СЛИКА И ПОСОКА, кои не се поврзани со самобитноста на македонскиот народ, но кои ги рушат националните табуа на БУГАРСКИТЕ негатори.

1811_John Galt - 'Voyages and Travels' (1812)
Posted in А19.1 Слика и посока А8.1 Слика и посока

1811_John Galt – ‘Voyages and Travels’ (1812)

1811: Во Софија немало Бугари, туку Грци и тоа србофили. Во Османлиското Царство луѓето НЕ се делеле СПОРЕД ЕТНИЧКА припадност, туку според милети т.е. верска или црковна припадност. На почетокот на 19. век сите турски поданици, православни христијани званично биле заведени како „Грци” (рум-милет)… Па така, според Џон Галт, во Софија живееле мнозинство „Грци”, подготвени да им се придружат на…

1971_БАН - 'Бугарски етимолошки речник', т1, с99, Софија
Posted in А19.1 Слика и посока

1971_БАН – ‘Бугарски етимолошки речник’, т1, с99, Софија

Името „Бугарин“ етимолошки се поврзува со зборот „бул“ од турско потекло.

2007_Владимир Цонев - 'Атлантида земја на древните Бугари'
Posted in А19.1 Слика и посока

2007_Владимир Цонев – ‘Атлантида земја на древните Бугари’

българите знаят си произхода

1819_William MacMichel - 'Journey from Moscow to Constantinople in the years 1817, 1818', Oxford
Posted in А19.1 Слика и посока

1819_William MacMichel – ‘Journey from Moscow to Constantinople in the years 1817, 1818’, Oxford

„… Правите Бугари биле татарски народ, кои во 6. век дошле од бреговите на Волга и (во Мизија) успешно го примиле словенскиот говор на нивните нови соседи – Србите …“ – Запишал учениот Вилијам МекМајкл од Англија. Тој бил британски физичар од Универзитетот Оксфорд, животописец и патеписец од почетокот на 19. век. Во 1817 г., тој ги посетил Србија и…