Оддел: А19.1 Слика и посока

Податоци поткрепени СО СЛИКА И ПОСОКА, кои не се поврзани со самобитноста на македонскиот народ, но кои ги рушат националните табуа на БУГАРСКИТЕ негатори.

1941.03.01_Приклучување на Бугарија кон Тројниот пакт, Виена
Posted in А19.1 Слика и посока

1941.03.01_Приклучување на Бугарија кон Тројниот пакт, Виена

Бугарскиот политички лидер Богдан Филов и германскиот министер за надворешни работи Јоаким фон Рибентроп во текот на потпишувањето на бугарското пристапување кон Тројниот Пакт. Со овој договор Бугарија формално се поврза со силите на Оската. Bulgarian leader Bogdan Filov and German foreign minister Joachim von Ribbentrop during the signing of the Tripartite Pact. This treaty formally aligned Bulgaria with the…

1944.05.16_Прилепско архиерејско намесништво - бугаризација на личните имина
Posted in А19.1 Слика и посока А5.1 Слика и посока

1944.05.16_Прилепско архиерејско намесништво – бугаризација на личните имина

Еден документ како доказ за претопувањето (асимилацијата) на македонското население за време на окупацијата во текот на Втора Светска војна. Одземање на основните човекови права со измена на личните имина кои не звучат бугарски. Посочил: Poljakot od Makedonija

1915+_Документи за одземање и уништување на книгата ’За Македонските работи‘
Posted in А19.1 Слика и посока А5.1 Слика и посока

1915+_Документи за одземање и уништување на книгата ’За Македонските работи‘

Книгата „За Македонските работи“ од Крсте П. Мисирков скоро целосно била уништена од страна на бугарската држава. Во 1942 година Блаже Конески како студент (Блаже Конев) во Софија наидува на сокриен примерок во софискиот универзитет. Книгата скришно ја зема, пребегнува во Македонија и се приклучува на партизанските единици. Така за среќа, каква што немале многу други вредни пишувани дела (пример…

1081 « 1910_F. W. Bussell - 'The Roman Empire, Essays on the constitutional history..'
Posted in А19.1 Слика и посока А20.1 Слика и посока

1081 « 1910_F. W. Bussell – ‘The Roman Empire, Essays on the constitutional history..’

„… И двете Византиските и Бугарските монархии беа “влади без нација” да ја употребиме Финлиевата весела фраза …“ “… Both the Byzantine and the Bulgarian monarchies were “governments without a nation,” to use Finlay’s happy phrase. …” Page 341. Извор

1943.10.13_Потврда за исплатената депортација на Евреите
Posted in А19.1 Слика и посока

1943.10.13_Главна дирекција на бугарските железници – Потврда за исплатената депортација на Евреите

Потврда со кој бугарската железница му потврдува на Комесаријатот за еврејските прашања дека го платиле превозот на Евреите од бугарските окупирани територии до логорот во Треблинка. Сметкопотврда за исплатени трошоци за превоз на 4 137 (3 545 возрасни и 592 деца) Евреи од Македонија до логорот на смртта Треблинка. Во текот на Втората Светска војна македонските Евреи биле присилно пренесени…

1936.01.08_весник Нова Германија
Posted in А19.1 Слика и посока

1936.01.08_весник Нова Германија

Бугарски профашистички весник „Нова Германија – Das Neue Deutschland“.

1929.02.06_Орган на Сојузот на бугарските фашисти - списание 'Бугарски Фашист'
Posted in А19.1 Слика и посока

1929.02.06_Орган на Сојузот на бугарските фашисти – списание ‘Бугарски Фашист’

Цели 12 години пред Бугарија да стане дел од фашистичката коалиција, на 35 години од раѓањето на царот Борис Трети, во Софија излегува весник со име „Бугарски фашист“. Весникот го издава Сојузот на бугарските фашисти или поранешниот Сојуз на борци, како што пишува во весникот. Бројот од 6 сечко 1929 година е посветен на 35 години од раѓањето на царот…

1992_Петър Мутафчиев - 'История на българския народ', IV, БАН
Posted in А19.1 Слика и посока

1992_Петър Мутафчиев – ‘История на българския народ’, IV, БАН

Бугарската Академија на Науките татаро-монголската етногенеза ја внесува во корените на современата бугарска нација.

1980_БАН - 'Етнография на България', София
Posted in А19.1 Слика и посока

1980_БАН – ‘Етнография на България’, София

Бугарската Академија на Науките (БАН) туркско-монголската етногенеза ја смета како идентитетски дел од современата бугарска нација.

1981_Веселин Бешевлиев - 'Прабългарски епиграфски паметници', с17-18, (БАН)
Posted in А19.1 Слика и посока

1981_Веселин Бешевлиев – ‘Прабългарски епиграфски паметници’, с17-18, (БАН)

Нејасно е зошто останал називот Бугари, Бугарија, при толку мало учество на турско-татарската прабугарска култура во склопот на претежното словенско население со словенска култура.

1997.10.15_Anastasia N. Karakasidou - 'Fields of Wheat, Hills of Blood'
Posted in А19.1 Слика и посока

1997.10.15_Anastasia N. Karakasidou – ‘Fields of Wheat, Hills of Blood’

Во книгата се тврди дека првото стандардизирано бугарско писмо е составено од страна на американски протестантски мисионери во 1850 година. За основа на писмото пред сѐ биле земени јазиците од тракиското и источномакедонското подрачје. Ова сознание останало во спомените на словенските монаси, но дека истото намерно се лажира од страна на бугарската политичка елита.

1915_Frank Fox - 'Bulgaria', London
Posted in А19.1 Слика и посока

1915_Frank Fox – ‘Bulgaria’, London

„… Тука се Бугарите, изворно татарски народ кој дошол од бреговите на Волга, кои влегле во Бугарија во седмиот век исто како што Норманите влегле во Англија нешто подоцна и кои се измешале со Словенската раса тие се нашле таму најпрво како освојувачи, подоцна станувајќи апсорбирана раса …“

1977_Јован Павловски - 'Судењето како последен пораз' (судење на окупаторски началник)
Posted in А1.1 Слика и посока А19.1 Слика и посока

1977_Јован Павловски – ‘Судењето како последен пораз’ (судење на окупаторски началник)

„… Пред да дојдам во Македонија имав впечаток дека овде, навистина, постои бугарски елемент. Со години нам ни беше всадувана идејата дека Македонија и припаѓа на Бугарија, дека македонскиот народ е бугарски, и дека тука било бугарско царство …“ Асен Богданов, бугарски полициски начелник во Скопје, за време на бугарската окупација (1941-1944), одговарајќи на прашањата од тужителoт за методите нa…

1829_Јуриј И. Венелин - 'Древните и денешните Бугари'
Posted in А19.1 Слика и посока

1829_Јуриј И. Венелин – ‘Древните и денешните Бугари’

Едно од најпрвите дела на руската политика за создавање на бугарска нација, која се надевале ќе биде спроведувач на руските засегања на Балканот.

1981_БАН - 'Историја на Бугарија'
Posted in А19.1 Слика и посока

1981_БАН – ‘Историја на Бугарија’

„… Најраните вести за прабугарите. По потекло прабугарите се турки. Тие се едно од многу туркиски племиња, кои започнале во текот на II век од н.е. да преминуваат од средна Азија во Европа и се првенствено се поставиле во земјите меѓу Касписко и  Црно Море. …“