Оддел: А22 Ромејско Царство

Податоци за македонските состојби и македонската народна борба за време на Ромејското царство.

1906_H.N. Brailsford - ’Macedonia - Its Races and Their Future‘, p96
Posted in А* Избор А10.1 Слика и посока А22 Ромејско Царство

1906_H.N. Brailsford – ’Macedonia – Its Races and Their Future‘, p96

„… Под третиот цар, Самоил, источните покраини беа изгубени, но Империјата остана цврсто сместена на запад, со главен град Охрид, каде ја задржа својата независност до 1018 година. Така, определено беше македонска држава, а Охрид се здоби со традиција на…

0861–1413  « 1918_Bendl, Rizov, Tomić, J.T. Marković, Svet. Tomić - 'O Makedoniji i Makedoncima', Krf, Štamparija Kraljevine Srbije
Posted in А* Избор А22 Ромејско Царство А7.1 Слика и посока

0861–1413 « 1918_Bendl, Rizov, Tomić, J.T. Marković, Svet. Tomić – ‘O Makedoniji i Makedoncima’, Krf, Štamparija Kraljevine Srbije

„… Самоиловото владеење со Македонија од 976-1014 и неговите наследници од 1014 до 1018 вкупно 42 години не може да се земе ни како владеење бугарско ни како владеење српско, бидејќи тоа била чисто држава на Македонските Словени, створена со…

0926~_Лиудпранд, (востание пред Самоил)
Posted in А10.1 Слика и посока А22 Ромејско Царство

0926~_Лиудпранд, (востание пред Самоил)

И пред војната на Самоил против Василиј II постоело некое македонско востание против византиската власт. „… востание на македонските славјани против византиската власт околу 926 г. … некои славјани кои се востанале против императорот Роман и му ја опустошувале земјата…