Оддел: А24 Југославија Кралство

Податоци за македонските состојби и националната борба за државност и национални права и слободи на македонскиот народ.

Posted in А11.1 Слика и посока А24 Југославија Кралство

1915.04.05_The New York Times – Blame put on Macedonians

„… Обвинувањата ставени на Македонците. Рим, Тревен 4, (преку Париз.) – Д. Ризов, Бугарскиот министер во Рим, изразил мислење денес дека инцидентот на Српско-Бугарската граница бил работа на Македонските револуционери во Србија, кои се спротивставуваат на српскиот режим на територијата…

Posted in А* Избор А11.1 Слика и посока А18.1 Слика и посока А24 Југославија Кралство

1925.10.25-28_Весник ‘Политика’ – Грчка и Бугарска у договору (Петрички инцидент), Белград

Српскиот весник „Политика“ известува за тајно договорен бугарско-грчки намерно создаден т.н. „Петрички инцидент“, со цел за потиснување на организираната македонска ослободителна борба. Имено Грција и Бугарија имале краткотрајна лажирана војна во есента 1925 година, во текот на која грчката војска…

1922.12.07_The Daily Standard, Brisbane, Australia (Ethnic Macedonian uprising in Bulgaria)
Posted in А11.1 Слика и посока А24 Југославија Кралство

1922.12.07_The Daily Standard, Brisbane, Australia (Ethnic Macedonian uprising in Bulgaria)

Барање автономија “Банда на македонски автономисти” составена од неколку илјадници го освоиле Ќустендил. Подоцна градот бил повратен под власта на Софија. дигитален извор Посочил: Sasha Uzunov

1935.09.01-03_МПО, 14та Конвенција, Охајо, САД.mp4
Posted in А* Избор А14.7 Иселеништво А24 Југославија Кралство

1935.09.01-03_МПО, 14та Конвенција, Охајо, САД.mp4

Македонска Политичка Организација – секаде само Македонци, Македонија, „Македонија на Македонците!“.

1927_МПО, 6та Конвенција, Акрон - Охајо, САД
Posted in А* Избор А14.7 Иселеништво А24 Југославија Кралство

1927_МПО, 6та Конвенција, Акрон – Охајо, САД

Шеста годишна конвенција на Македонската Политичка Организација. Со секогаш присутниот слоган „Македонија на Македонците!“

1933.09.3-5_МПО, 12та Конвенција, Детроит - Мичиген, САД.mp4
Posted in А* Избор А14.7 Иселеништво А24 Југославија Кралство

1933.09.3-5_МПО, 12та Конвенција, Детроит – Мичиген, САД.mp4

1938_Македонски литературен кружок во Софија
Posted in А24 Југославија Кралство

1938_Македонски литературен кружок во Софија